Show simple item record

dc.contributor.advisorEken, Hasanen_US
dc.contributor.authorPehlivan, Ebruen_US
dc.date.accessioned2020-08-05T12:19:57Zen_US
dc.date.available2020-08-05T12:19:57Zen_US
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3121en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 2000-2006 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren A ve B Tipi yatırım fonlarının etkinlikleri, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM) temelli performans ölçüm yöntemleri ( Sharpe, Jensen ve Treynor endeksleri ) ve Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. CAPM temelli ölçümler Markowitz portföy teorisini temel almaktadır. Veri Zarflama Analizi ise, çok sayıda girdi ve çıktı olmasından dolayı organizasyonel karar birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesinin güç olduğu durumlarda kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir.Çalışmada öncelikle, klasik performans ölçümleri yapılmış, bu ölçümlerde kullanılan alfa, beta ve standart sapma değerleri ile birlikte çarpıklık ve basıklık gibi istatistikî kavramlar girdi olarak VZA uygulamalarında kullanılmıştır. Her bir farklı uygulamaya göre etkin yatırım fonları sıralanmış, son olarak her iki ölçüm yöntemine göre elde edilen sıralamalar incelenerek yöntemler arası paralel ve ayrılan noktalar belirlenmiştir.Sonuç olarak; A tipi yatırım fonlarında gerek klasik performans ölçüm yöntemleri gerekse VZA analizinin genel olarak aynı sonuç ve sıralamayı yaptığını söyleyebiliriz. B tipi yatırım fonlarında ise; klasik performans ölçümlerine baktığımızda bir ölçümde ilk sıralarda yer alan yatırım fonunun, diğer ölçümde sıralamanın sonunda yer aldığını görmekteyiz. VZA' da ise sonuçlar birbirleri ile kısmen paralellik göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study the efficients of the mutual funds which are performed in Turkey between 2000-2006 years, are compared CAPM performance measures ( Sharpe, Jensen and Treynor endexes) with DEA aplications. The measures which based on CAPM are centred on Markowitz portfolio theory. DEA is a linear programming based technique for measuring the relative efficiency of organizational decision units where the presence of multiple input and outputs makes comparisions difficult.At the first step of the study, classic performance measures are done, after that alfa, beta and standard deviations also skewwness and curtosis values are used as a inputs in the DEA applications. According to the every different applications, the efficient mutuals funds are ranked, as a result new ranking of mutual funds compared to propose common and different cases.As a result, A type mutual funds either classic performance or DEA have the same results and ranking. When we look at the B type mutual funds, in the classic performance measurements, the first mutual fund in a list is at the at end of the another lists. Besides, DEA method has almost the same results.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectPerformans Ölçümüen_US
dc.subjectVeri Zarflama Analizi (VZA)en_US
dc.subjectCAPMen_US
dc.subjectYatırım Fonlarıen_US
dc.subjectPerformance measuresen_US
dc.subjectData Envelopment Analysis (DEA)en_US
dc.subjectMutual Fundsen_US
dc.titleYatırım fonları performansı klasik performans ölçümleri ve DEA analizien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record