Show simple item record

dc.contributor.advisorŞengün Ucal, Meltemen_US
dc.contributor.authorKahya, Mehmet Enisen_US
dc.date.accessioned2020-08-10T10:16:42Zen_US
dc.date.available2020-08-10T10:16:42Zen_US
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3131en_US
dc.description.abstractKOBİ'ler, ülkemiz ekonomisinin dinamik birimleri olarak ekonomik ve sosyal sisteme olan katkıları nedeniyle, son yıllarda önem kazanmaya başlamışlardır. Toplumun tüm kümesini kapsayan ve her yerleşim birimine yayılmış olan KOBİ'ler, gerek kendi iç yapıları gerekse de dış çevreden kaynaklanan pek çok sorunla iç içe yaşamaktadırlar.Bu çalışmada kriz işletmeler için beklenilmeyen bir durumdur. Fakat gerçekte kriz bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, KOBİ'ler farklı faktörlerin etkisi altında kalarak daha yüksek ölçüde belirsiz ve riskli bir ortamda faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum işletmeler açısından, örgüt içerisinde de krizlerin ve beklenmedik olumsuzlukların ortaya çıkamasına yol açmaktadır. Krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak veya olumlu sonuçlara yol açabilecek şekilde yönetmek önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Kriz yönetiminde etkin ve belirleyici unsurun krizin önceden tahmini ve doğru yönetsel kararların zamanında alınmasıdır. Bu nedenle; işletme sahipler ve/veya yöneticileri stratejik düşünce perspektifine sahip olmalı ve krizden en az zararla çıkabilmek için iç ve dış çevresinin analizini doğru biçimde yapabilmelidirler.Ülke ekonomisindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve istikrarsızlık ve sık sık başvurulan değişen ekonomik tedbirler, sürprizleri genellikle tahmin edemeyen ve devlet tarafından yeterli danışmanlık hizmeti görülmeyen KOBİ'lerde başarısızlığa ve performans düşüklüğüne yol açabilmektedir. Bir kısmı bu sorunların üstesinden gelemeyerek ekonomik ortamdan çekilmekte, bir kısmı da yaşam mücadelesine devam edebilmektedir. Bununla birlikte, gelişmeleri ve değişmeleri yakından izleyebilen KOBİ'ler pek çok fırsatı değerlendirerek önemli avantajlar elde edip, büyüyüp gelişebilmektedirler.en_US
dc.description.abstractSME (Small and Medium Sized Enterprises) have gained a lot of credit over the last years as dynamic units of Turkish economy for their economical and social input to the system. SME, which are spread among whole society including every settlement, experience many problems generated from both their internal structures and external environment.This paper addresses crisis as a concept which brings up several unexpected concequences to SME. In fact, crisis should be considered as a process but not a result. Througout this process, enterprises under the influence of various factors have to keep up their essential activities in a more challenging and imperceptible environment. From the enterprises point of view, this condition causes internal crisis and unexpected negative cases to appear within the small and medium sized enterprises. To reduce negative effects of crisis or manage in a manner that causes positive consequences is seen as a considerable advantage. Estimation of crisis and taking suitable managerial decisions at the right time are effective and decisive components of crisis management. As a result of this, managers or owners of these businesses must have a solid perspective of strategic thinking and have the ability to analyse the external and internal environment to minimize the destruction of any anticipated crisis.The economical dullness in one country, high inflation, instability and frequent shifts in economical measures can create failure and low performance results in SME which fail to anticipate surprises and take inefficient consultancy from the state. Moreover, some SME that can trace the changes and development in the field can benefit highly from these opportunities and expand their size by gaining important advantages.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectKriz yönetimien_US
dc.subjectStratejik analizleren_US
dc.subjectStratejik düşünceen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectCrisis managementen_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectStrategic analysesen_US
dc.subjectStrategic thinkingen_US
dc.titleKOBİ`lerde kriz yönetimi, oluşabilecek sorunlar ve sorunların giderilmesi için uygulanabilecek stratejileren_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Business Administration en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record