Show simple item record

dc.contributor.advisorŞakar, Birgülen_US
dc.contributor.authorAksu, Ayhanen_US
dc.date.accessioned2020-08-11T09:28:36Zen_US
dc.date.available2020-08-11T09:28:36Zen_US
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3141en_US
dc.description.abstract"Mobil pazarlama ve piyasa etkinliğinin incelenmesi" adlı bu çalışmanın amacı;yeni bir pazarlama aracı olarak mobil pazarlamanın, özellikle genç hedef gruplara ulaşmak için sahip olduğu özellikleri, genç hedef grupların bu yönteme bakış açılarının ortaya konarak, iki taraf arasındaki sinerjiyi ve bu kanalın etkinliğini incelemektir. Mobil teknolojilerin ticari hayatımıza girmesiyle birlikte bir çok işlem mobil araçlara uygun hale getirilmiştir. Bunlar, gazete haberlerinin okunmasından, mobil bankacılık işlemlerine kadar geniş bir alana yayılmışlardır. Çalışmanın ilk bölümünde bu kavramın ortaya çıkardığı yeni ticari hayatın enstrümanları açıklanmıştır. Mobil iletişim, mobil araçların (cep telefonu, kişisel dijital asistanlar (PDA vb.)kullanılarak gerçekleştirilen iletişim şeklidir. Daha önceleri sabit olarak bulunan araçlarla gerçekleştirilen iletişim bu araçlar sayesinde hareketli bir yapıya kavuşmuştur. Mobil ticaret ile bir çok işlem hızlanmıştır. Bunlardan son dönemdeen çok adından bahsedilen mobil ödemedir. Internet önceleri sabit ağlarla iletişim sağlarken şimdi mobil araçlar sayesinde bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. Sanal dünya, form (şekil) değişikliğine giderek mobil kullanıcılarla buluşmaktadır.Mobil pazarlama, reklam mesajlarının, özel gün kutlamalarının, satış tekliflerinin,promosyon davetlerinin vb. mobil araçlar kullanılarak mobil kullanıcılara iletilmesiyle gerçekleştirilen bir pazarlama yöntemi olarak tanımlanmıştır. Mobil pazarlamanın amaçları, araçları, kampanya modelleri, kullandığı teknolojiler,uygulanan stratejiler belirtilmiştir. Çalışma içinde genç hedef kitlenin belirleyici özelliklerini ortaya koyan araştırmalara yer verilmiş, mobil pazarlamanın bu kitle üzerinde etkili olduğu savunularak, bu durumu desteklemek için bir kampanya ele alınmıştır. Kampanya sonuçları değerlendirilmiş, kritik başarı faktörleri analiz edilmiştir. Bu değerlendirmeler sonunda mobil pazarlamanın genç hedef kitlelere ulaşmada etkili bir yöntem olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study which is named as "The Analysis of Mobile Marketingand Its Market Efficiency" is to reveal the attributes and advantages of mobilemarketing in reaching especially to young target groups, and also to reveal theattitudes of young target groups about mobile marketing, thus to present a two-sidedanalysis of mobile marketing.With the access of mobile marketing to our commecial life many activities havebecome competent with mobile technology. Reading newspapers from the internet,and using online banking systems are the widespread examples of this process. Inthe first part of the study, the new instruments that this new process created isexplained.Mobile communication is a kind of communication which is realized by means ofthe use of mobile technologies (mobile phones, personal digital assistants such asPDAs). By means of this technology, the prior stabile devices has turned into mobilestructure. With mobile trade many activities have gained speed. The most articulatedactivity of this process is mobile payment. With the improving technologies, internethas gained the attribute of mobility saving itself from stabile connections. Thevirtual world meets the mobile users by changing form.Mobile marketing is defined as a way of marketing which delivers the commercialmesagges, such as celebrity messages, sale offers, promotion invitations, to mobileusers by using mobile devices. In this thesis, purposes, devices, campaign models,applied technologies, and applied strategies of mobile marketing are explained. Inthis thesis, the researches that present the distinctive characteristics of youth is givenand thus it is argued that mobile marketing is effective on this target group with thesupport of an example campaign. The outcomes of the campaign were assessed andcritical success factors were analysed. At the end of these analyses, it was seen thatmobile marketing is an effective method in reaching to the young target groups.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMobil pazarlama ve piyasa etkinliğinin incelenmesien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Business Administration en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record