Show simple item record

dc.contributor.authorBagceci, Hamideen_US
dc.date.accessioned2020-08-18T13:52:51Zen_US
dc.date.available2020-08-18T13:52:51Zen_US
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1306-9802en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpReU56UTJOZz09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3211en_US
dc.description.abstractSosyal ve ekonomik haklar, sosyal devletin gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Bu hakların amacı sosyal adaleti sağlamak, sosyal eşitsizliği azaltmak, toplum içinde yer alan zayıf ve güçsüz grupları korumak ve insanın onuruna uygun biçimde yaşamasını sağlamaktır. Bu bağlamda klasik haklardan farklı olarak sosyal haklar, devlete birtakım olumlu edimlerde bulunma görevi yükler. Nitekim 1982 Anayasası’nın 48’inci maddesinde herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüğüne sahip olduğu, devletin, çalışanların yaşam seviyesini yükseltmek, çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı düzenlenmiştir. 49’uncu madde de ise çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu belirtilmiştir. Öte yandan her ne kadar tekil biçimde ifade edilse de bu hakkı tamamlayan, anayasal güvenceye kavuşturulmuş birçok aracı hak da mevcuttur. Ücret hakkı, tatil hakkı, dinlenme hakkı, iş güvencesi, iş ve sosyal güvenlik hakları ile toplu olarak kullanılan sendikal haklar bu kapsamdadır. Bu çerçevede çalışmamızda öncelikle sosyal devlet anlayışı ışığında sosyal hakların gelişimi ve hukuki niteliği ele alınmış, daha sonra “çalışma özgürlüğü ve hakkı” Anayasa Mahkemesi kararlarıyla değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Devleten_US
dc.subjectSosyal Haklaren_US
dc.subjectÇalışma Özgürlüğüen_US
dc.subjectÇalışma Hakkıen_US
dc.title"Sosyal Devlet Kapsamında Çalışma Özgürlüğü ve Çalışma Hakkının Değerlendirilmesi"en_US
dc.typeOtheren_US
dc.identifier.startpage965en_US
dc.identifier.endpage984en_US
dc.relation.journalTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.identifier.issue153en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.contributor.khasauthorBagceci, Hamideen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record