Show simple item record

dc.contributor.authorArsan, Taneren_US
dc.date.accessioned2020-08-24T09:56:32Zen_US
dc.date.available2020-08-24T09:56:32Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn2147-5881en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBMk9EUTJOZz09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3239en_US
dc.description.abstractUltra geniş band teknolojisi, birçok iç mekân konum belirleme sisteminde başarılı çözümler sunan, diğer yöntemlere kıyasla daha iyi performans gösteren, gelişmekte olan bir teknolojidir. Bu çalışmada, ultra geniş band (Ultra Wide Band-UWB) sensörler kullanılarak bir iç mekân konum belirleme sistemi geliştirilmiş ve kullanılan ek algoritmalarla, standart donanımların sağladığı doğruluk düzeyi arttırılırken aynı zamanda ortalama hatayı azaltmak hedeflenmiştir. Bu amaçla Büyük Patlama - Büyük Çöküş (Big Bang-Big Crunch veya BB-BC) optimizasyon yöntemi deneysel iç mekân konumlandırma sistemine uygulanmış ve ölçüm doğruluğu üzerindeki olumlu etkisi yapılan testlerle kanıtlanmıştır. Test alanı olarak 7.35 m × 5.41 m boyutlarında 39.76 m2 'lik bir alan seçilmiş ve özel olarak tasarlanmış bir tavan sistemine yerden 2.85 m yüksekliğe üç farklı UWB alıcı yerleştirilmiş ve 182 adet test noktasından 60 sn.süreyle toplam 10.920 ölçüm alınmıştır. Ölçüm sonuçları Büyük Patlama - Büyük Çöküş optimizasyon algoritması ile düzeltilerek, ortalama hatası önceki 20.72 cm değerinden 15.02 cm’ye düşürülmüş, böylelikle ölçüm sonuçlarının doğruluğu arttırılmıştır.en_US
dc.description.abstractUltra-wide Band technology is an emerging technology that offers successful solutions in many indoor positioning systems and performs better than other methods. In this study, an indoor positioning system using Ultra-wide Band (UWB) sensors was developed and it was aimed to increase the accuracy level of the standard equipment with the additional algorithms used while reducing the average error. For this purpose, the Big Bang-Big Crunch (BB-BC) optimization method has been applied to the experimental indoor positioning system and the positive effect on the measurement accuracy has been proved by the tests made. An area of 39.76 m2 was selected as a test area of 7.35 m × 5.41 m and three different Ultra-wide Band receivers were installed at a height of 2.85 m on a specially designed ceiling system and a total of 10.920 measurements were taken from 182 test points for 60 seconds. By correcting the measurement results with the Big Bang - Big Crunch optimization algorithm, the average error was reduced from the previous 20.72 cm to 15.02 cm, thus the accuracy of the measurement results were improved.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç mekân konum belirlemeen_US
dc.subjectUçuş zamanıen_US
dc.subjectUltra geniş band sensörleren_US
dc.subjectBüyük patlama büyük çöküş optimizasyon yöntemien_US
dc.subjectDavranış haritalamaen_US
dc.subjectIndoor positioningen_US
dc.subjectTime of flighten_US
dc.subjectUltra-wide band sensorsen_US
dc.subjectBig bang-big crunch optimization methoden_US
dc.subjectBehavior mappingen_US
dc.titleBüyük patlama büyük çöküş optimizasyon yöntemi ile ultra geniş band sensörlerinin iç mekân konum belirleme doğruluklarının iyileştirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage921en_US
dc.identifier.endpage928en_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.contributor.khasauthorArsan, Taneren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record