Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbaş, Mahmuten_US
dc.contributor.authorSezgin, Funda H.en_US
dc.date.accessioned2020-09-08T09:30:34Zen_US
dc.date.available2020-09-08T09:30:34Zen_US
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.issn1302-2024en_US
dc.identifier.issn2148-1792en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJek9UUTRPQT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3344en_US
dc.description.abstractAmerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı mortgage piyasasına bağlı likidite krizi süreci, bu süreçte varlığa dayalı menkul kıymetler ve ABD’deki bankacılık kesiminin sermaye yapısı, yapılandırılmış finansal araçlar ve kredi derecelendirme ilişkisi, mortgage kredilerinin sigortalama maliyetine etkisi ve kısa vadeli LIBOR faiz oralarındaki artışın sonuçları, alınan önlemler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sonuçları ile Türkiye’de gerçekleşen 2001 krizi sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye, ABD ve AB içerisindeki bankaların likidite krizi sürecindeki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2006-2010 yıllarını kapsamaktadır. Burada kriz sürecinde banka etkinlik sıralamalarının değişimini objektif olarak gözlemlemek hedeflenmiştir. Bankacılık sektöründe etkinlik kavramı, ölçüm yöntemleri ile yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Veri zarflama analizinin uygulanması sürecinde karar birimi seçiminde; Türkiye bankacılık sistemindeki kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile aktif sıralamasında ilk on sırada yer alan ABD ve AB ülkelerine ait bankaların aracılık ve üretim yaklaşımına göre etkinlik analizleri yapılmış, sonuçlarından hareketle karşılaştırmalı etkinlik analizin değerlendirilmesine yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the process of liquidity crisis depending on the USA origined mortgage market, asset-backed securities and capital structure of the USA banking sector in this process, structured financial instruments and relationship of credit rating, effect on the cost of insuring mortgage loans and the results of increase in short-term LIBOR interest rates, the measures taken, the results in European Union (EU) countries and Turkey operating activity accordingly to decisions taken by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) after the 2001’s crisis took place in Turkey, the status of Turkey, USA and EU banks’ in the liquidity crisis process are examined. Research covers between the 2006-2010 period. Here, it is aimed at observing objectively the change in bank efficieny rankings in crisis period. Information is given about the methods of measuring and approaches, concept of activity in the banking sector. The selection of decision unit during the process of data envelopment analysis implementation; activity were analyzed according to mediation and production approach for public and private deposit banks in Turkey banking system and USA and EU countries’ banks which ranks on first ten place in active ranking, the evaluation of the comparative effectiveness analysis are included by the results.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMortgage Krizien_US
dc.subjectLikidite Krizien_US
dc.subjectBankacılık Sistemien_US
dc.subjectGerçeğe Uygun Değeren_US
dc.subjectEtkinlik Analizien_US
dc.subjectMortgage Criseen_US
dc.subjectLiqudity Criseen_US
dc.subjectBanking Systemen_US
dc.subjectFair Valueen_US
dc.subjectEfficiency Analysisen_US
dc.titleLikidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.contributor.khasauthorDemirbaş, Mahmuten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record