Show simple item record

dc.contributor.authorBilgin, Mehmet Hüseyinen_US
dc.date.accessioned2020-09-16T08:59:23Zen_US
dc.date.available2020-09-16T08:59:23Zen_US
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.issn1300-0845en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRjeE16QXcen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3384en_US
dc.description.abstractDoğrudan yabancı sermaye yatırımları, kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde, yabancı sermayenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişme ve istihdam artışının, yabancı yatırımları çeken ülkelerin ekonomilerine büyüme ve refah artışı olarak yansıdığı görüşü hakimdir. Öte yandan, gittikleri ülkelerde yeni iş olanakları yaratan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, ülkelerin işsizlik sorununun çözümüne de katkıda bulundukları, literatürde geniş bir kabul görmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam düzeyi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, istihdam düzeyi üzerindeki etkisi ampirik olarak test edilmektedir. Bu amaçla kurulan ekonometrik modellerin sonuçlarına göre, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, istihdam düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.en_US
dc.description.abstractForeign direct investments became the limelight of many developed and developing countries since it has been established that it contributes to the development of countries. At present, the widely accepted view is that technological progress and increase in employment which accompany with foreign direct investment, have positive effect on economies. On the other hand, it is also widely accepted view in the literature that foreign direct investments, leading to new employment opportunities, help easing unemployment problem. In this respect, the main purpose of this paper is to analyse emprically the impact of foreign direct investment on employment level in Turkey. Thus, some econometric models were established to test the impact of foreign direct investment on employment level in Turkey. According to test results of these models there has not been a meaningful relationship between employment level and foreign direct investment in Turkey for the 1991-2002 period.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi, Sos. Bil. Enst.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıen_US
dc.subjectKalkınmaen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectTeknolojik gelişmeen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectForeign Direct Investmenten_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectTechnological Progressen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage258en_US
dc.relation.journalÖnerien_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.contributor.khasauthorBilgin, Mehmet Hüseyinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record