Show simple item record

dc.contributor.authorOran, Feyza Çağlaen_US
dc.contributor.authorDemir, Yaşamen_US
dc.date.accessioned2020-09-21T11:28:43Zen_US
dc.date.available2020-09-21T11:28:43Zen_US
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1308-2922en_US
dc.identifier.issn2147-6985en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3409en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVMk9UY3dNQT09/kriz-yonetim-sureci-turkiye-de-faaliyet-gosteren-ozel-bir-banka-uzerine-incelemeen_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmeler farklı kriz türleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu krizleri, kaynakları bakımından örgüt içi ve örgüt dışı olarak sınıflandırmak mümkündür. Ekonomik çevre, terör, teknoloji, doğal afet örgüt dışı etmenler arasında sayılırken, üst düzey yönetimin yetersizliği, işletmenin hayat evresi, finansal yapı gibi nedenler de işletmelerde krizlere neden olan örgüt içi etmenler arasında sayılmaktadır. Sektörel açıdan bakıldığında işletmelerin, krizlerin aşılması ve itibarlarının korunması için farklı kriz yönetim süreçlerini kullandıkları görülmektedir. Kriz süreçlerinde işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması iyi bir itibar yönetimi planından geçmektedir. Bu çalışmada, öncelikle kriz türleri ve özellikleri açıklanmış ve kriz yönetim süreçleri hakkında bilgi verilmiştir. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir bankanın merkez ve şubelerinde oluşabilecek krizlere yönelik olarak hazırlanmış kriz eylem planları incelenmiştir. İncelenen eylem planlarında, yaşanan krizlerin neden olabileceği olumsuzlukların önceden belirlenen risk seviyelerine göre sınıflandırıldığı; bu sınıflandırma dikkate alınarak, banka yönetiminde yetki ve sorumluluğun hiyerarşik ve fonksiyonel yapıya göre şekillendirildiği görülmüştür. Üst düzey risk yöneticisi ile yapılan mülakat sonucu bankanın olası krizlere karşı hazırlıklı olduğu ve itibarın korunması konusunda etkin bir sürece sahip olduğu kanısına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays, organizations are exposed to various types of crises. These crises can be classified according to sources as inter-organizational and external organizational. Economic environment, terrorism, technology, natural disasters are mentioned as external factors. Meanwhile insufficient managers, life cycle of organization, financial structure are mentioned as internal factors of organizations causing crisis. Considering on the basis of industries, organizations can implement different crisis management processes to protect organizational reputation and to overcome the crisis. In times of crisis, having a sustainability process is due to applying effective protection management planning of reputation. In this work, initially the definitions of the sorts of crisis and its qualities are quoted, following the descriptions; the crisis management operations are examined. The emergency action plans for crisis situation of a Turkish private commercial bank, being applied by the banks’ branches and head office are examined. As a result of examining the action plans, it can be stated that the problems caused by crisis are classified according to predetermined risk levels; following due to this classification, the authority and responsibilities of bank management is taken shape to the hierarchical and functional structure. According to the interview with executive risk manager, it is considered that bank has an effective process in terms of protection its reputation and overcoming against potential crisis.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKriz yönetimien_US
dc.subjectİtibaren_US
dc.subjectKriz Türlerien_US
dc.subjectCrisis Managementen_US
dc.subjectReputationen_US
dc.subjectTypes of Crisisen_US
dc.titleKRİZ YÖNETİM SÜRECİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR BANKA ÜZERİNE İNCELEMEen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.contributor.khasauthorOran, Feyza Çağlaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record