Show simple item record

dc.contributor.authorBinay Kurultay, Ayşeen_US
dc.contributor.authorPekseven Sabuncuoğlu, Burcuen_US
dc.date.accessioned2020-09-22T11:16:09Zen_US
dc.date.available2020-09-22T11:16:09Zen_US
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn2147-4524en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnd016QTVPUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3421en_US
dc.description.abstractBir mizah sanatı olan karikatürün, eğlendirmenin yanı sıra düşündürmek, öğretmek ve ikna etmek gibi özellikleri karikatürü reklamcılar için cazip hale getirmiştir. Anlatmak istediğini sade bir dille çarpıcı bir biçimde anlatan karikatür, sıralanan tüm bu özellikleriyle tüketicide davranış değiştirmekte önemli bir araç olabilmektedir. Karikatürlü reklamların hedefleri arasında olan ürün satmanın dışında bilinirlik arttırmak da vardır. Karikatürlü reklamlar da tüm reklamlar gibi bunu kimi zaman bir sloganla kimi zamanda zihinlerde markaya özgü bir konum yaratıp, markaya bir karakter ve kimlik kazandırarak yapmaktadır. Türkiye’de 1960’lı yıllarda karikatür, başta banka ve makarna reklamlarında olmak üzere sektördeki birçok markanın reklamlarında etkin olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada örnek olarak karikatürün, bir pazarlama yöntemi olan reklamla ilişkisi, “Türkiye’yi makarna ile tanıştıran marka” olarak bilinen Piyale Makarnaları’nın 1960’lı yıllardaki on karikatürlü reklamı esas alınarak incelenmiştir. Piyale markasının 1960’lı yıllarda karikatürlü reklam kullanan markaların başında gelmesi ve markanın sadece karikatürlü reklamlardan oluşan kampanyalar düzenlemiş olması, bu markanın örneklem olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Karikatürün resme dayalı mesajlarla örülü olması nedeniyle yöntem olarak postyapısalcı göstergebilimsel analiz kullanılmıştır. Dolayısıyla karikatürün metin evreni olduğu kadar sembolik evreni de tarihsel dönem aralığının göstergeleri anlamlandırmadaki önemi dikkate alınarak incelenmiştir. Bu doğrultuda karikatürlü reklamların yayınlandığı yıllarda karikatürlere konu olması dolayısıyla Türkiye’de kadın, aile, sağlık, güven gibi temalar dönemsellik gözetilerek gösterge bilimsel olarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAs a satirical art form with a mission to make the audience think, to teach something and to persuade, cartoons have become attractive visuals for advertisers. Cartoons express an idea in a simple yet effective manner which is the reason for being the choice of brands for their of advertisements that aim to create a behavioral change in the consumer and sell their products as well as increasing brand awareness. Advertisements using cartoons achieve this as all other advertisements do, sometimes through a slogan and other times through creating a position, a character and an identity for the brand. Cartoons have been used in advertisements for major brands in the 1960’s in Turkey, primarily for the banking industry and spaghetti. In this study the advertisements for Piyale Spaghetti, known as “the brand that introduced spaghetti to Turkey” that use cartoons as visuals in the 1960’s were investigated. The relationship of cartoons as a form of communication and advertisements as a form of marketing was evaluated using semiotic analysis. As cartoons are woven with messages based on drawings and visuals, poststructuralist semiotic analysis was chosen as the methodology. As it is necessary for this methodology, cartoons’ symbolic universe as well as the textual universe was investigated for the importance historical period has over meaning making of signs. In this direction, in the years advertisements including cartoons, themes such as women, family, health, trust have been semiotically evaluated with periodicity in mind.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarikatüren_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectPiyaleen_US
dc.subjectCaricatureen_US
dc.subjectCartoonen_US
dc.subjectAdvertisingen_US
dc.titleReklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.journalİletişim Kuram ve Araştırma Dergisien_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.contributor.khasauthorBinay Kurultay, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record