Show simple item record

dc.contributor.authorÇanakçıoğlu, Mustafaen_US
dc.contributor.authorDemirbaş, Mahmuten_US
dc.date.accessioned2020-09-29T10:09:34Zen_US
dc.date.available2020-09-29T10:09:34Zen_US
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.issn1304-0235en_US
dc.identifier.issn2602-3954en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm/issue/795/8693en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3452en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRNU5EUTBOQT09/performans-olcum-yontemleri-ile-kurumsal-karne-yaklasimien_US
dc.description.abstractBu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değerleme modeli olan çok boyutlu performans değerleme modeli kurumsal karne yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurumsal karne yaklaşımı bünyesinde müşteri, iç değerlendirme ve sürekli öğrenme sürecini bünyesinde barındırmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sadece kar maksimizasyonu ile mümkün olmadığı, yasal, vakalar ve ölçüm yöntemlerine uyum kapsayan vaka matrisinin gerekliliği ve risk odaklı iç denetim organizasyonu tarafından kullanılması ilgili matrisin, kurumsal karne yaklaşımının yeni bir boyutu olarak yer alması gerektiği belirtilmiştiren_US
dc.description.abstractIn the study, throughout performance evaluation models, financial, non financial and hybrid models are handled which aims to evaluate the performance of an enterprise and subsequantly a strategic multi dimensional performance evaluation model, balance score card approach which fulfil the insufficient and inadequate features of the financial performance evaluation models is examined in detail. Within balance score card approach,customer,internal evaluation and progressive learning exist. It is stated that the profit maximization alone is not adequate for the continuity of the facilities of an enterprise additionaly the necesitty of legal events and incident matrix and the utilization of the matrix concerning the risk-focused internal control organization must take place in literature of a new dimension of balance score card approach.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherYerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformans Karnesien_US
dc.subjectPerformans Ölçümüen_US
dc.subjectÇok Boyutlu Performans Değerleme Modellerien_US
dc.subjectBalanced Scorecarden_US
dc.subjectPerformance Measurementen_US
dc.subjectMultiDimensional performance Evaluation Modelsen_US
dc.titlePERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMIen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage100en_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume59en_US
dc.contributor.khasauthorDemirbaş, Mahmuten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record