Show simple item record

dc.contributor.authorMeral, Pınar Sedenen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T10:40:32Zen_US
dc.date.available2020-09-29T10:40:32Zen_US
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.issn1302-633Xen_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22860/244097en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3455en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RVMU1qSXk/finansal-hizmet-isletmelerinde-kurumsal-reklamciliken_US
dc.description.abstractKurumsal reklamcılık, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı dahilinde, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği bir alandır. Kurumsal reklam, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Sanayi üretime yönelik işletmelerde ürünün fiziksel varlığı, o işletmenin tanımını yapabilmek için güçlü bir baz sağlar. Bununla birlikte hizmet işletmeleri, hizmetlerin soyut olmaları sebebi ile böyle bir imkana sahip değildir. Hizmet işletmeleri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile öncelikle hizmet üreten ve satan iktisadi birimler olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi reklamları, bankacılık, sağlık, sigorta gibi hizmet sunan firmaların yaptıkları reklamlardır. Finansal hizmetler, tüm banka hizmetleri ile kredi verilmesi, sigorta, bireylerin emekliliği, para yatırımı veya ödenmesi ile ilgili tüm hizmetleri kapsamaktadır. Finansal hizmet veren kurumların reklamları özellikle banka, sigorta ve bireysel emeklilik ile ilgili alanlarda yoğunlaşmaktadır. Farklı kurumlar tarafından verilen finansal hizmetlerin farkları, hizmetlerin birbirine benzemesi sebebiyle, çoğu zaman hedef kitle tarafından algılanmamaktadır. Bu amaçla, finansal kurumsal reklamlar, tüketicinin dikkatini çekebilmek, diğerlerinden farklı olduğunu ortaya koyabilmek için tüketici algılarını etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kavramsal olarak finansal hizmet üreten işletmelerde kurumsal reklamın kullanımını incelemektir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal reklam ve hizmet kavramlarının teorik çerçevesi belirlenerek, finansal hizmet üreten işletmelerde hizmet pazarlamasının kullanımı ve kurumsal reklam faaliyetleri açıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractCorporate advertising is a field in which public relations and advertising acted together within the integrated marketing communications. Corporate advertising is a dicipline which uses the concepts of public relations such as corporate culture, corporate identity, corporate image. The products of an enterprise is the physical proof of the entity of the enterprise. But, service enterprises does not have this kind of opportunity, because of their intangible characteristic. Most frequently, a service has been described as an act, a process and a performance. For example, activities such as accountancy, banking and hairdressing can be recognized as being predominantly service based. Also services can be more widely described as economic activities that create ‘added value’ and provide benefits for customers. The benefits of buying a product are based on its physical characteristics whereas the benefits of buying a service are from the nature of the performance. In comparison to physical goods, services cannot be stored or readily displayed. They are difficult to communicate, cannot be protected through patents and prices are difficult to set. Financial service advertisements comprises all banking services as well as credit operations, insurance and retirement. The financial services are very alike to eachother; so it is hard to be differentiated from the other companies services and product. For this reason the corporate advertisements aims to effect the consumer and customer perceptions by giving the added value to the service product. The aim of this paper is to analyse the use of corporate advertising in financial service companies in theoretical frame. For this purpose, by determining the conceptual frame of corporate advertising and service concepts, the use of service marketing in financial service companies and corporate advertising activities are represented.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Reklamen_US
dc.subjectHizmeten_US
dc.subjectHizmet İşletmelerien_US
dc.subjectCorporate advertisingen_US
dc.subjectServicesen_US
dc.subjectService enterricesen_US
dc.titleFinansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılıken_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.volume2007en_US
dc.contributor.khasauthorMeral Seden, Pınaren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record