Show simple item record

dc.contributor.authorSöğüt, İpek Sevda
dc.date.accessioned2021-01-28T12:51:26Z
dc.date.available2021-01-28T12:51:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn13042408
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3787
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZME1ERXpNdz09/roma-ve-turk-hukuku-nda-aile-fideikomisi-fideicommissum-familiae-relictum-kavramien_US
dc.description.abstractFideicommissum familiae relictum, bir kimsenin irade açık- lamasıyla, malvarlığında bulunan bir malı veya terekesinin tamamını, kendisinin öngördüğü intikal sırasına göre ve üzerinde tasarrufta bulunulmasını yasaklayacak şekilde aileye özgülemesidir. Bu kav- ram, Medeni Hukuk literatüründe “aile fideikomisi” olarak yer ala- rak, Türk Medeni Kanunu’nda yasaklanmıştır. Bu çalışma ile öncelikli olarak, doktrinde “aile fideikomisi yasağı” olarak nitelendirilen bu düzenlemenin yer aldığı aile vakfı kavramını ortaya koyabilmek ba- kımından Roma Hukuku’nda “vakıf” müessesesi üzerinde durulmuş- tur. Çalışmanın devamında ise, aile fideikomisi kavramının, Roma Hukuku’ndaki kökeni olan, fideicommissum familiae relictum açıklan- maya çalışılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, Türk Hukukunda aile fideikomisi yasağı üzerinde durulmuşturen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleROMA VE TÜRK HUKUKU’NDA AİLE FİDEİKOMİSİ (FIDEICOMMISSUM FAMILIAE RELICTUM) KAVRAMIen_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.identifier.issue147en_US
dc.identifier.volume2020en_US
dc.contributor.khasauthorSöğüt, İpek Sevdaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record