Show simple item record

dc.contributor.authorMutlu, Muhammet Sefa
dc.date.accessioned2021-01-29T18:08:31Z
dc.date.available2021-01-29T18:08:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-9305
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5qQXhNUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3810
dc.description.abstractKişisel verilerin korunması hususunda hukukumuzda son yıllarda yaşanan hızlı değişimin etkisiyle, TCK m. 135’te kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlenmiştir. Suçun düzenlenmesinin amacı, başta elekt-ronik ortamlar olmak üzere kişisel verilerin her geçen gün daha fazla şekilde hukuka aykırı olarak işlen-mesini önlemeye yöneliktir. Hekim karşısına fiziksel ve psikolojik olarak korunmaya muhtaç bir halde gelen hastanın (bireyin) özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunmasının temelini oluşturmakta-dır. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve yerel hukukumuz açısından da hekim-hasta ilişkisi çer-çevesinde hastanın (bireyin) kişisel verilerinin korunması ve kaydedilecek verilerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kişisel verilerin kaydedilmesinin TCK m. 135 bağlamında hekim açısından sı-nırlarını çizmek ve kaydetme fiilinin hangi sınırdan sonra suç oluşturacağını aydınlatmak oldukça önem-lidir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlemesinin dar kapsamlı, soyut, yoruma muhtaç olması ve özellikle özel hayat verisi ile kişisel veri ayırımının net olmaması mahkeme kararlarında benzer suçlarla karıştırılmasına yol açmaktadır. Anılan bu yönlerden, çalışmamızda, TCK m. 135’te düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun unsurları hekimin cezai yükümlülüğü açısından değerlendirilmektedir. İncelenen ulusal yüksek mahkeme ve AİHM kararları doğrultusunda söz konusu suç tipinin kapsamının detaylıca belirlenmesi istenmektedir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleHekimin Cezai Sorumluluğu Açısından Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.journalKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.contributor.khasauthorMutlu, Muhammet Sefaen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record