Show simple item record

dc.contributor.advisorKartarı, Askeren_US
dc.contributor.authorDureidi, Sirin
dc.date.accessioned2021-02-07T13:33:39Z
dc.date.available2021-02-07T13:33:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3876
dc.description.abstractSince the turn of the century, Muslim women have been represented negatively in Western notions, as one and the same; a diverse womankind reduced to one universal image: oppressed victims who need to be saved from their religion and culture. On one hand, this thesis shows how this unfairly simplified image has a complex consequence for how Muslim women are perceived in German society and how it terrorizes their sense of belonging and influences their self-representations. On the other hand, it aims to compare that to how Muslim women in Turkey represent themselves. However, this thesis is not about headscarves and national intolerance; it is about how young Muslim women are shattering stereotypes and redefining their place in society through deconstructing notions of feminism, womanhood, religion and culture. This ethnographic research is done through the lens of young Muslim women with different cultural and religious identities, and based on data from a two semester field research conducted in Bremen and Istanbul. The theoretical framework is based on the foundations of cultural, religious and feminist anthropology. The empirical research allows these young women in both cities to voice their experiences and narrate their own realities.en_US
dc.description.abstractYeni yüzyılın başından itibaren müslüman kadınlar batı uluslarında olumsuz bir şekilde ve tek tip olarak temsil edilmiştir. Çok çeşitli olan bu kadın topluluğu, tek tip bir evrensel imaja indirgenmiştir: Dininden ve kültüründen kurtarılması gereken, ezilen mağdurlar. Bu tez, bir yandan haksız şekilde basitleştirilmiş bu görüntünün, Müslüman kadınların Alman toplumunda nasıl algılandığı, aidiyet duygularının nasıl terörize edildiği ve kendilerini temsil etmelerini nasıl etkilediği konusunda kompleks sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir. Diğer yandan ise, Türkiye'deki Müslüman kadınların kendilerini nasıl temsil ettiklerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak bu tez, başörtüsü ve ulusal hoşgörüsüzlükle ilgili değil; genç Müslüman kadınların feminizm, kadınlık, din ve kültür kavramlarını yapılandırarak klişe yargıları parçalayıp toplumdaki yerlerini nasıl yeniden tanımladıklarıyla ilgilidir. Bu araştırma, farklı kültürel ve dini kimliklere sahip olan genç Müslüman kadınların objektifinden hazırlanmış ve Bremen ve İstanbul'da yapılan iki dönemlik bir alan araştırmasından elde edilen verilere dayanmaktadır. Teorik çerçeve ise kültürel, dini ve feminist antropolojinin temellerine dayandırılmıştır. Bu deneysel araştırma, her iki şehirdeki bu genç kadınların deneyimlerini dile getirmelerine ve kendi gerçekliklerini anlatmalarına olanak sağlıyor.
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectrepresentationen_US
dc.subjectmulticulturalityen_US
dc.subjectreligiosityen_US
dc.subjectindividualizationen_US
dc.subjectsaviour behaviouren_US
dc.subjecttemsilen_US
dc.subjectçokkültürcülüken_US
dc.subjectdindarlıken_US
dc.subjectkurtarıcı davranışen_US
dc.titleMulticultural perspectives on the representation of muslim women ,how it influences the self-representations of young muslim women in istanbul and bremen: A comparative studyen_US
dc.title.alternativeMüslüman kadın temsiline ilişkin çok kültürlü bakış açıları, istanbul ve bremen'deki genç müslüman kadınların özgürlüklerini nasıl etkiliyor: Karşılaştırmalı bir çalışmaen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : School of Graduate Studies : Communication Studies en_US
dc.contributor.khasauthorDureidi, Sirinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record