Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Hasanen_US
dc.contributor.authorBağan, Burcu
dc.date.accessioned2021-07-30T18:35:26Z
dc.date.available2021-07-30T18:35:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4104
dc.description.abstractKullanıcı deneyimi tasarımı, kullanılabilirlik kavramı sayesinde firmaların ürün tasarımında insan-bilgisayar etkileşimine bakış açısı değiştirmektedir. Ürünün kullanılabilir olması firmanın kendi alanındaki pazarda öne çıkmasını sağlamakta ve kullanıcının memnuniyet oranını arttırmaktadır. Günümüzde firmalar pazarda kendini tanıtma araçlarından biri olarak web sitelerini kullanmaktadır. Bu noktada kullanılabilirlik kavramının web sitesi buna bağlı olarak da web sayfası tasarımlarında uygulanabilirliği önem kazanmaya başlamıştır. Firma web sayfasının tasarımında kullanıcıyı odak noktasına alarak, kullanılabilirlik testi aracılığı ile hedef kitle hakkında veri toplayıp ürün tasarımını yapmaktadır. Bu tez çalışması, kullanıcı deneyimi araştırma metotlarından biri olan kullanılabilirlik testi tekniğini kullanarak bir web sayfasının yeniden tasarımında uygulanabilirliğini ölçmek için yapılmıştır. Test planlama sürecinde "Handbook of Usability Testing (Second Edition): How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests (2 ed.)" kitabı rehber olarak tercih edilmiştir. Test çalışması, iki ayrı odak grubu ile toplamda 30 katılımcı ile uzaktan-denetlenmeyen test yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Uzaktan-denetlenmeyen test tasarımında Google Forms adlı açık kaynak kodlu otomasyon yazılım testi programından yararlanılmıştır. Kullanılabilirlik testi öncesinde eğitim programına katılan kişilerin demografik profilini ölçmek amacı ile kağıt üzerinde tasarlanmış test yönteminden yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre web sayfası kullanılabilirliğinin yüklenme hızı, görsel ve sosyal medya konularında geliştirilebileceği kanısına varılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çözüm önerilerinde bulunulmuş ve örnek bir web sayfası şema tasarımı yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Ġnsan-Bilgisayar EtkileĢimi, Kullanıcı Deneyimi, Sistem Kullanılabilirliği, Kullanılabilirlik Testi, Web sayfası Yeniden Tasarımı, Web sayfası Bakımı, Yazılım Testi, TKSDtr_TR
dc.description.abstractUser experience design changes the perspective of human-computer interaction in product design with the concept of usability. The availability of the product makes the company stand out in the market in its field and increases the satisfaction rate of the user. Nowadays, companies use their web sites as one of the tools of promotion themselves in the market. In this context, the applicability of the concept of usability in web site designs has started to gain importance. The company focuses on the user in the design of the web page, collects data about the target audience through usability testing and makes product design. This thesis was designed to measure the usability of a web page by using usability testing, one of the user experience research methods. During the test planning process, "Handbook of Usability Testing (Second Edition): How to Plan, Design and Conduct Effective Tests (2 ed)" was chosen as a guide. The test was carried out with two different focus groups with a total of 30 participants using the unmoderated-remote test method. In the unmoderated-remote test design, Google sheet forms open source automation software testing was used. Paper-based test was used to measure the demographic profile of the participants before the usability test. According to the results of the test, web page usability can be improved in terms of loading speed, visual and social media. According to the findings, solution suggestions were made and a sample wireframe design was made. Keywords: Human–Computer Interaction, User Experience, System Usability, Usability Testing, Web Page Redesign, Web Page Maintenance, Software Testing, TKSDen_US
dc.language.isoTurkishtr_TR
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleWeb page redesign with the user experience component of usability: The TKSD case study / Kullanıcı deneyimi bileşenlerinden kullanılabilirlik ile web sayfasının yeniden tasarlanması: TKSD vaka çalışmasıen_US
dc.contributor.khasauthorBağan, Burcuen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record