Show simple item record

dc.contributor.authorAytaç, Fulden
dc.date.accessioned2021-07-31T16:13:54Z
dc.date.available2021-07-31T16:13:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4120
dc.description.abstractSon yıllarda Yeni Türkiye Sineması'na pek çok "kadın hikâyesi" kazandırılmıştır. Kadınlar tarafından yazılan ve yönetilen bu filmlerin kadınlara bakış açısı ise bir tartışma konusudur. Bu tezde öncelikle kadın hikâyelerini konu alan senaryolarda kadın kavramına bakış ve yazarın senaryo ile kurduğu ilişki araştırılmaktadır. Uygulama senaryosu olan Berna'nın Elleri'ni merkeze alınarak önce dramatik yapının nasıl kurulduğuna dair bir analiz yapılmakta ve kadınların başrollerinde oldukları filmlerde nasıl edilgenleşebildiği tartışılmaktadır. Bu soru ekseninde senaryo yazım yöntemleri ve Queer Teori beraber okunarak senaryo yazımında eril düşünme biçiminin kaynakları araştırılmaktadır. Araştırma bulguları ile birlikte cinsiyeti koşullamayan bir yazım biçimi ve karakteri cinsiyet kimliğinden bağımsız biçimde oluşturmanın olanakları araştırılmaktadır. Bu bağlamda güncel Queer yazım metotlarının senaryo yazım pratiklerine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu amaçla yeni bir senaryo olan NOT: senaryosunda cinsiyetsiz bir karakter ve alternatif dramatik yapının mümkün olma koşulları aranmaktadır.en_US
dc.description.abstractRecently, "Female Narratives" became a more and more conventional within the cinema of Turkey. However, these movies, which are often written and directed by women, shares a particular conceptualization of femininity that requires further reflection. This research concentrates on the construction of scenarios within a feminist methodology and focus on Berna'nın Elleri, written framework of this research, to study construction of a dramatic structure and explores the de-subjectification of women despite their leading role in the analyzed movies. Therefore, methods of scriptwriting and Queer Theory are cross-read in order to elaborate on the reasons of 'masculine thinking'. Along with the research findings, the type of writing that does not condition gender and the possibilities of creating the character independently of gender identity are investigated. In this context, it is aimed that current Queer writing methods will contribute to scriptwriting practices. For this purpose, in the NOT: scenario, which is a new scenario, a genderless character and the conditions for the possibility of an alternative dramatic structure are sought.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleThinking queerly in scriptwriting: Berna's Hands scripting study / Senaryo yazımında queer düşünme yöntemleri: Berna'nın Elleri senaryo çalışmasıen_US
dc.contributor.khasauthorAytaç, Fuldenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record