Show simple item record

dc.contributor.advisorYardım, Mehmet Ertanen_US
dc.contributor.authorTaşyuvarlayan, Serdar
dc.date.accessioned2022-03-16T13:01:17Z
dc.date.available2022-03-16T13:01:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4272
dc.description.abstractBorç ilişkileri kapsamında tarafların belirli hak ve yükümlülükleri bulunmakta olup bunlardan biri de borcun gerektiği şekilde ve vaktinde ifa edilmesidir. Borçlu tarafından borcun vaktinde ve gerektiği şekilde ifa edilmemesi halinde, alacaklının başvurabileceği takip ya da dava yolu bulunmaktadır. Her iki yolun da ihtiva ettiği bir takım prosedürler ve bunların tatbiki sırasında geçen süre nedeniyle alacağın temini bakımından bazı sakıncalar ortaya çıkabilmektedir. Borçlunun borcu ifa etmemek amacıyla bazı davranışlarda bulunması ihtimali oluşmakta, takibin akim kalacağı ihtimali doğmaktadır. Yasa koyucu borçlunun, borcu ödememek için yapacağı hareketler nedeniyle, alacaklının alacağına kavuşabilmesi adına, esasında var olan ya da ilerde yapılacak takibin neticesini himaye etme amacıyla, takip ve yargılama hukuku dâhilinde, geçici hukuksal himaye olan ihtiyati haciz müessesesini düzenlemiştir. İhtiyati haciz yoluna müracaat edebilmek ve ihtiyati hacze karar verebilmek için yasada aranan koşulların taşınması ve belirlenen nedenlerden birinin bulunması gerekecektir. Anahtar Kelimeler: İhtiyati haciz, borçlu, geçici hukuki koruma, alacaklı, muaccel alacak, müeccel alacak.tr_TR
dc.description.abstractWithin the scope of debt relations, the parties have certain rights and obligations, one of which is to perform the debt properly and on time. In the event that the debt is not fulfilled on time and properly by the debtor, there is a follow-up or litigation remedy that the creditor can apply. Some drawbacks may arise in terms of obtaining the receivable due to the procedures involved in both ways and the time elapsed during their implementation. There is a possibility that the borrower will act in some ways in order not to fulfill the debt. The lawmaker has regulated the provisional attachment institution, which is a temporary legal protection, within the scope of the law of prosecution and trial, in order to protect the result of the actual or future follow-up, in order for the creditor to obtain his receivables due to the actions of the debtor to not pay the debt in bad faith. In order to apply for a precautionary attachment and to decide on a precautionary attachment, the conditions sought in the law must be fulfilled and one of the specified reasons must be found. Key Words: Prudential attachment, debtor, temporary legal protection, creditor, payable, liable.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectHukuk = Lawen_US
dc.titleİhtiyati haciz koşulları ve sebepleri / Conditions and reasons of precautionary attachmenten_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.khasauthorTaşyuvarlayan, Serdaren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record