Now showing items 2605-2624 of 3420

 • Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanında romantik aşk anlayışı ve oyun yazımı için eleştirel olanaklar 

  Authors:Ertekin, Günay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tez çalışması Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanında Romantik aşk anlayışının incelenmesi ve romanın farklı sanatsal çalışmalara kaynaklık edebilecek potansiyelinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin diğer bütün çalışmalarından farklı olarak daha fazla aşkın acısını okuyucuya aksettirdiği romanıdır. Baş kişiler Raif Efendi ve Maria Puder ekseninde gelişen ilişkiler ağı okuyucuya aşkın imkansızlığını çift öykü katmanı içinde hissettirir. Tez iki ...

 • Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat 

  Authors:Özer, Özen
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sabit Oranlı Portföy Sigortası temelde riskli ve risksiz varlıktan oluşmaktadır. Portföydeki riskli varlık oranı "Sabit Çarpan" ve "Yastık Tutarı" parametreleri ile belirlenmektedir. Portföy sigortasında yatırımcıya önceden belirlenen bir oranda garanti verilmektedir. Bu strateji literatürde Sabit Çarpan'ın portföyün ömrü boyunca sabit olduğu durumlar için incelenmiştir. Bu çalışmada Sabit Çarpan'ın piyasa koşullarına göre revize edildiği durum incelenmiştir. Portföydeki riskli varlığın getirisini ...

 • Sabit oranlı portföy sigortasında modern portföy teorisi ve finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanımı önerisi 

  Authors:Büke, Mehmet Ata
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına bulunan yöntemlerden bir tanesidir. Sabit oranlı portföy sigortası, portföyünde riskli ve risksiz varlık bulundurup dinamik bir şekilde denge tutmaktadır. Portföy sigortası kullanılan dönem başında kararlaştırılan taban değeri koruma sözü vermektedir. Bu dengeyi sabit çarpan ve ...

 • Sabotage in team contests 

  Authors:Dogan, Serhat; Keskin, Kerim; Saglam, Cagri
  Publisher and Date:(Springer, 2019)
  In the contest literature sabotage is defined as a deliberate and costly activity that damages the opponent's likelihood of winning the contest. Most of the existing results suggest that anticipating a possible sabotage contestants would be discouraged from exerting high efforts. In this paper we investigate the act of sabotage in a team contest wherein team members exert costly efforts as a contribution to their team's aggregate effort which in turn determines the contest's outcome. For the ...

 • Sağlık bakanlığı hizmet kalite standartlarının hasta hakları yönünden incelenmesi 

  Authors:Yıldırım, Attila
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Kalite kavramı artan rekabet sartlarında 1980'li yıllardan beri sık sık gündeme gelmektedir. Toplam kalite uygulamaları, daha çok yönetsel birimler tarafından uygulanmak istenmektedir. Ülkemiz bu süreci biraz geriden takip etmekle birlikte özellikle son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite kavramı ön plana çıkarılmaktadır. Halen bazı üniversite, özel ve kamu hastaneleri kalite belgesi almıs durumdadır. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde, Bakanlık ...

 • Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları 

  Authors:Acar, Zühra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez çalışmasının amacı, sağlık çalışanlarının haklarını tespit edip sınıflandırmak ve haklarının ihlal edilmesi halinde, hangi vasıtaları kullanarak haklarını arayabileceklerini ve bu hak arama sürecini ortaya koymaktır. Zira, sağlık çalışanlarının hakları, kanun koyucu tarafından, hasta hakları gibi sistematik bir şekilde ele alınmadığı için ilgili mevzuat, dağınık şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple, sağlık çalışanlarının haklarını tespit etmek bakımından, tek tek sağlık mevzuatı; meslek etik ...

 • Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve memnuniyet analizi 

  Authors:Öçalan, Burcu Keklik
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Global düzeyde sağlık eşitsizliklerinin ekonomik, siyasal ve sosyal olmak üzere birçok düzeni bulunmaktadır. Ancak insanların kolay erişilebilir, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakları göz ardı edilemez. Tüm Dünya.da sağlık hizmetinin erişilebilir, ekonomik ve kaliteli olması konusunda bir duyarlılığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde kalite konusu ele alınmaktadır.

 • Sağlıklı gönüllülerde geri dönüşlü MAO inhibitörü moklobemidin dikkat öncesi süreçler ve işitsel duysal belleğe etkileri 

  Authors:Ermutlu, Numan; Demiralp, Tamer; Üresin, Yağız
  Publisher and Date:(1999)
  Sekiz sağlıklı gönüllü üzerinde geri dönüşlü monoamin oksidaz inhibitörü moklobemidin, dikkat öncesi beyin süreçleri ve işitsel belleği yansıtan olaya ilişkin potansiyel bileşeni olan mismatch negatifliği (mismatch negativity, MMN) üzerine akut etkileri araştırıldı. Yöntem: İki ayrı edilgen oddbal düzeneğinde, bir saniye uyaranlar arası sürelerde (UAS), kısa (50 ms) ve uzun (500 ms) süreli işitsel uyaranlara karşı olaya ilişkin potansiyeller kaydedildi. Deneklerden kendi seçtikleri bir kitabı ...

 • Salt inducible kinases as novel Notch interactors in the developing Drosophilaretina 

  Developmental processes require strict regulation of proliferation, differentiation and patterning for the generation of final organ size. Aberrations in these fundamental events are critically important in tumorigenesis and cancer progression.Salt inducible kinases(Siks) are evolutionarily conserved genes involved in diverse biological processes, including salt sensing, metabolism, muscle, cartilage and bone formation, but their role in development remains largely unknown. Recent findings implicate ...

 • Samuel Beckett'in tiyatro oyunlarında fiziksel kısıtlanmışlık üzerinden performatif unsurların incelenmesi 

  Authors:Bilgil, Serpil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez, 20.yüzyılda modernizm ve postmodernizm dönemlerinin tiyatro sanatına olan biçimsel etkileri bağlamında Samuel Beckett’in tiyatrosunu ve tiyatro oyunlarında yarattığı fiziksel kısıtlanmışlık ve indirgeme üzerinden, öykü, dil, zaman, hareket ve inandırıcılık başlıkları altında performatif unsurların incelenmesini amaçlamaktadır.

 • Samuel Beckett`in Mutlu Günler adlı oyunundaki Winnie rolüne çalışma süreci 

  Authors:Doğan, Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezde, Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Burcu Doğan tarafından Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...

 • Sarmaşık’in Machiavelli’ye uzanan kökleri : Sarmaşık filminin Machiavelli’nin siyaset felsefesi ile analizi 

  Authors:Yasin, Fatih
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu çalışma yönetmen Tolga Karaçelik’in 2015 yılında çektiği Sarmaşık filmini bir Rönesans dönemi düşünürü olan Niccolo Machiavelli’nin siyaset felsefesi ile beraber analiz etmektedir. Bir gemide mahsur kalan altı insanın sınırlı kaynaklarla geçirdikleri günleri anlatan film, egemenlik, otorite ve yönetim hakkında düşünmeye imkân sağlamaktadır. Kaptanın gemisini yönetmeye ve egemenliğini korumaya çalışması, Machiavelli’nin devlet yönetimine ve egemenliğin korunmasına dair fikirleri ışığında incelenmiş ...

 • Saul Bellow`un Herzog, Seize the Day ve Dangling Man adlı eserlerinde kendinden kaynaklanan sürgün ve nihai kurtuluş 

  Authors:Yenidoğan, Ayla Türker
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Yahudi kökenli Amerikalı edebiyatçı Saul Bellow, kaleme aldığı yapıtlarında işlediği insanın kendini evrenin merkezine koyup, kendisini hapsettiği dünyasında yaşadığı "toplumdan soyutlanma" teması ile hem Yahudi kökenli Amerikan Edebiyatı'nda hem de Dünya Edebiyatı'nda çok önemli bir yer edinmiştir. Yapıtlarında genellikle Yahudi kökenli Amerikalıların modern ve büyük şehirlerde karşılaştıkları kimlik arayışı sorununu ve yarattığı entelektüel karakterlerin toplumdan kendilerini soyutlamalarını ve ...

 • Scaling Laws For Distributed Estimation Over Orthogonal Fading Channels 

  Authors:Şenol, Habib; Tepedelenlioğlu, Cihan; Bai, Kai
  Publisher and Date:(IEEE, 2009)
  We analyze the outage for distributed estimation over orthogonal fading channels as a function of the number of sensors K. We consider a scenario of fixed power per-sensor with an asymptotically large number of sensors. We characterize the scaling law of the outage and show that the outage decays faster than exponentially in the number of sensors and slower than exp(-K log K).

 • Scapegoats: the femme fatales of world war ii 

  Authors:Bozcu, Merve
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  The hard-boiled femme fatales of film noir are usually represented as evil females and as a result they are often seen as a danger to society. However this notoriety usually results in their deaths and/or murders. in the end they are transformed into victims. This thesis focuses on this contradiction in two regards: What are the main reasons that they become victims as femme fatales and what is the meaning of this dilemma? This research answers such questions by exploring and utilizing René Girard’s ...

 • Scattering transfer matrix factorization based synthesis of resistively terminated LC ladder networks 

  Authors:Aydoǧar, Zafer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Bu yüksek lisans tezimde, direnç ile sonlandırılmış LC merdiven devrelerin sentezi için algoritmalr önerilmiştir. Bu algoritmalar saçılma transfer matrisi faktorizasyonuna dayanır. Alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ve band-söndüren durumlar için dört algoritma geliştirilmiştir. Algoritmaların temelinde şu fikir yer almaktadır: İlk olarak, verilen saçılma tranfer matrisi kullanılarak bir sabit hesaplanır. Bu sabitin değerine göre çekilecek elemanın tipine karar verilir, daha sonra verilen ...

 • Sceheduling Pumped Hydro- Power Resources Under Price and Flow Uncertainty 

  Authors:Metin, Seda Sibel
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Hydroelectric power plants should be preferred since they are environmentally friendly and they have low level of potential risks. Hydroelectric power plants are local resources that are environmentally compatible unpolluted capable of dealing with peak hour requirements highly efficient cost-free of fuel and playing a role as the insurance of energy prices. -- Abstract'dan.

 • Scheduling a log transport system using simulated annealing 

  The log truck scheduling problem under capacity constraints and time window constraints is an NP-hard problem that involves the design of best possible routes for a set of trucks serving multiple loggers and mills. The objective is to minimize the total unloaded miles traveled by the trucks. In this paper a simulated annealing - a meta-heuristic optimization method - that interacts with a deterministic simulation model of the log transport system in which the precedence and temporal relations among ...

 • Scheduling and Relay Selection for Full-Duplex Wireless Powered Cooperative Communication Networks 

  In this manuscript, we consider a full-duplex wireless powered cooperative communication system where the users communicate with a hybrid access point through relays. We formulate an optimization problem with the objective to minimize the total transmission time through user scheduling and relay selection while considering the traffic demand, energy causality and initial battery levels of the users. The formulated optimization problem is a mixed integer non-linear programming problem, hence difficult ...