Now showing items 2863-2882 of 3420

 • Tablets as primary educational computing devices. An impact analysis on the educational landscape in an Austrian university. 

  Authors:Oberer, Birgit; Erkollar, Alptekin
  Publisher and Date:(Elsevier Science, 2014)
  In this study we analyze how tablet devices could be used as educational tools to support innovative educational practice in a university in Austria. Students and educators were issued tablet devices in 2011 across the full spectrum of programs. Surveys were used to assess the impact of the tablet devices' use on motivation quality of work collaboration achievement and other factors. (C) 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

 • Tactical media practicesd in contemporary art in Turkey 

  Authors:Yançatarol, Ceren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  As the Internet created borderless and free society, its effects concluded with the expansion of networks that enabled new forms of interaction and communication. Also via this new form of communication, artists obtained another form of interactivity, by which the quasi-liberated artists have included ?tactics? to interact from within an institution or merely using public space, or cyberspace under the development of ?New Media Art?. While both photography and video receded as sole mediums, instead ...

 • Tailoring The Electrical and Optical Properties of Carbon Nanotube Reinforced Transparent Tio 2 Composites by Varying Nanotube Concentrations 

  In the present work multi-walled carbon nanotube (MWCNT)-doped TiO 2 nanocomposite films were synthesized by sol-gel method. The influence of nanotube concentration on the structural electrical and optical properties of the films was investigated. The beneficial effects of the addition of carbon nanotubes into a TiO 2 film and titania-coated MWCNTs have much in common. On the other hand this work contributes to the previous studies in terms of the optical and electrical properties of MWCNT. For ...

 • Tailoring The Electrical And Optical Properties Of Carbon Nanotube Reinforced Transparent Tio2 Composites by Varying Nanotube Concentrations 

  In the present work, multi-walled carbon nanotube (MWCNT)-doped TiO2 nanocomposite films were synthesized by sol-gel method. The influence of nanotube concentration on the structural, electrical and optical properties of the films was investigated. The beneficial effects of the addition of carbon nanotubes into a TiO2 film and titania-coated MWCNTs have much in common. On the other hand, this work contributes to the previous studies in terms of the optical and electrical properties of MWCNT. For ...

 • Talking Fashion in Female Friendship Groups: Negotiating the Necessary Marketplace Skills and Knowledge 

  This study revisits contexts of consumer socialization by focusing on fashion consumption among female teenagers. Focus groups and interviews have been utilized to collect data from 12- to 16-year-old female adolescents. The findings indicate that the adolescents cultivate both rational and symbolic skills within their friendship groups through friendship talk. The paper contributes to consumer socialization studies by examining the role of social relationships in and the accounts of the actual ...

 • Targeting cancer epigenetic modifiers: The design of isoform-selective histone deacetylase inhibitors 

  Authors:Uba, Abdullahi İbrahim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Epigenetic alterations are believed to be the common hallmark of human cancers. Histone deacetylase (HDAC) inhibitors have proven to be effective in cancer cases where HDACs are up-regulated. However lack of selectivity of many of the HDAC inhibitors in clinical use and those at various stages of preclinical and clinical trials causes toxicity to the normal cells. it is believed that the continuous identification of isoform-selective HDAC inhibitors can eliminate this adverse effect — a task that ...

 • Tarımsal işletmelerin finansmanı ve Türkiye örneği 

  Authors:Kazancı, Miraç
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Tarım sektörü, bir ülkenin gıda ambarı olmakla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın itici gücü olarakta ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü açısından, tarımsal işletmelerin finansman sorunlarını çözerek bu işletmelerin gelişimi sektörün büyümesi ve istihdamı açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı tarımsal sektörü ve bu kapsamda tarımsal işletmeler hakkında detaylı bilgiler vererek daha sonra tarımsal işletmelerin kredi uygulamalarına yönelik bankalar ...

 • Tasarımasal: Masal kitabına yeni bir yorum 

  Authors:Batmanoğlu, N. Gül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tez çalışması, yazar Ahmet Ümit'in Masal Masal İçinde isimli masalkitabı için Tasarımasal olarak adlandırılmış yeni bir kitap yorumuaraştırma ve uygulamasıdır. Bu yorum kitap sanatı ürünlerinden ilham alan,kitap okurunu masalın içeriğine göre tasarlanmış form ile kurulanetkileşim ile katılımcıya dönüştüren ve katılımcının deneyimleriyleçağdaş sanat boyutu da olan yeni bir masal kitabı yorumudur. Yazılırapor ve görsel uygulamadan oluşur. Yazılı rapor; ön araştırma ve görseluygulamanın tasarlama ...

 • Tasarımların hükümsüzlüğü 

  Authors:Özdiler, Filiz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Tasarımların hukuk düzenince taklitçilere karşı korunması kadar, koruma şartlarını haiz olmayan tescil olunmuş tasarımların hükümsüz kılınması da haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada tasarımların hükümsüzlük nedenleri Türk ve AB Tasarım hukuku mevzuatı ile detaylı bir şekilde açıklanacak ve Türk Fikri Haklar Mahkemeleri ve OHIM.den hükümsüzlük kararı örnekleri ile doğrulanacaktır. Buna ilaveten, her iki hukuk sisteminin usul hükümlerinden bahsedilerek, Türkiye'de veya AB'de ...

 • A taste for the "Real": The case of artisan sourdough bread trend in Turkey / "Gerçek"in lezzeti: Türkiye'de artizan ekşi mayalı ekmek trendi 

  Authors:Şavlı, Büşra
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2019)
  Bu tez, İstanbul'da geleneksel ekşi mayalı ekmeğe karşı artan ilgiye ve bir temel gıda olan ekmeğin değişiminde etkin rol oynayan ve onu "gerçek ekmek" yapan söylemleri ortaya koyacaktır. Artizan ürünler endüstriyel, standardize global gıda sistemine tüketim karşıtı bir duyarlılıkla karşı çıkar bir noktada durmaktadır. Fakat eş zamanlı olarak, popüler bir tüketici ürünü haline dönüştürmüştür. Artizan ekmeğin pazar ve sosyal değerinin artışı göz önüne alındığında onu meşrulaştıran kurumsallaşmış ...

 • TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN UYGULANACAK HUKUK, MİLLETLERARASI YETKİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM BAKIMINDAN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 

  Authors:Ömeroğlu, Ekin
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2016)
  Yabancılık unsuru taşıyan taşınmaz kirasına ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından m. 25 hükmünde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre taşınmazın bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır. Bununla birlikte karşılaştırmalı hukukta, taraflara hukuk seçme imkânı tanıyan düzenlemeler bulunmaktadır. Milletlerarası özel hukukun diğer bir yönü olan milletlerarası yetki bakımından ve özellikle yetki anlaşmalarının yapılması bakımından ...

 • Taverna kapısının önünde kısa filmi üzerinden sinemada edebiyat uyarlaması tanımları 

  Authors:Ateş, Enes
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Literature adaptation has been practiced throughout the history of cinema and it has become a tradition to resurrect literary works in a different medium. Adaptations are made for cultural and artistic aims, however the popularity of the literary sources sometimes engenders commercial purposes. In this thesis study, my short film named Taverna Kapısının Önünde (In Front of the Tavern Door), which is also a literary adaptation, will be evaluated under the title of literary work to cinema adaptations. ...

 • Tayfun Pirselimoğlu filmlerinde kadın temsili ve Saç filminde abject 

  Authors:Arpa, Berçem Gül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tayfun Pirselimoğlu, Yeni Türkiye Sineması'nda yer alan bir yönetmendir. Yeni Türkiye Sineması'nın ilgilendiği en önemli alanlardan biri de kadın temsilleridir. Tayfun Pirselimoğlu da filmlerinde kadını toplumda bastırılan, dışlanan ve yok sayılan bir kesim olarak temsil eder. Tayfun Pirselimoğlu'nun ölüm ve vicdan üçlemesi olan Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010) ile Ben O Değilim (2014) filmlerindeki kadın karakterler ataerkil düzende varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Kadının toplumsal konumu ...

 • Taylor modelinin Türkiye'ye uygulanması 

  Authors:Çimenser, Serdar Can
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Önemi ekonomiler üzerinde her geçen dönem artan Merkez Bankaları ve uyguladıkları para politikaları akademik çalışmaların vazgeçilmez konularından olmuştur. Para politikası araçlarının daha etkin kullanılması ve ekonomik istikrarı sağlaması için akademik çalışmalar daha da önem taşımaktadır. Son dönemlerde akademik çalışmalarda kurala dayalı ve takdire dayalı para politikası üzerine durulmaktadır. Kurala dayalı para politikası kurallarından biri olan ve John Taylor tarafından 1993 yılında ortaya ...

 • Technology-enabled innovation in airline distribution channels 

  Authors:Doğan, Nagihan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  In the past, airline distribution process, which was between airline companies and customers, was under the control of intermediaries such as GDSs. After the advancement of internet technology in airline distribution, online players emerged, and airline companies established their websites to bypass the intermediaries. Since new technologies have still been emerging to meet the key factors such as customer expectations, technological innovations and technical insufficiency of the intermediaries ...

 • Tedarik zincirinde toplam kalite yönetimi 

  Authors:Ada, Ece
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Günümüzde artan rekabet koşullarında firmalar bir yandan pazar paylarını arttırmaya çalışırken diğer bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedirler. Bu yüzden potansiyel müşterilere gereken zamanda gereken ürünleri gereken şekilde ulaştırmak gerekirken, bir yandan da bunu gerçekleştirmek için tedarikçilerle etkin bir şekilde çalışarak gereken hammadde veya malzemeyi gereken zamanda en düşük maliyetle tedarik etmekyönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sistemin günümüzün devasa ...

 • Teknik analiz ve stochastic yöntem - İMKB-30 üzerine bir deneme 

  Authors:Altunbaş, Şenay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Bu tez çalışmasında para ve sermaye piyasalarında, finansal yatıran araçlarının analizinde kullanılan yöntemlerden teknik analiz ve bu yöntem uygulanırken analizciler tarafından en fazla kullanılan göstergelerden biri olan stochastic'in teknik analiz piyasasındaki güvenilirliği araştırılmıştır. Uygulamanın temel amacı stochastic yöntemi ile hisse senedi yatırımcısının hisse senedine ne zaman yatıran yapacağı veya ne zaman yatınınım nakde çevirmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ...

 • Telekomünikasyon sektöründe hakim durum kavramı ve hakim durumun kötüye kullanılması 

  Authors:Beyoğlu, Berrin Özge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, hızla gelişmekte olan telekomünikasyon sektörü açısından sektörde hakim durumda bulunan işletmelerin rekabet ve telekomünikasyon hukuku açısından hakim durumda olmaları ve bu durumun kötüye kullanıldığı haller incelenmiş olmakla birlikte, hakim durum kavramı ve bu kavramla ilişkili olan diğer kavramlar rekabet ve telekomünikasyon hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Telekomünikasyon sektörü açısından üzerinde önemle durulması gereken bir kavram olan etkin piyasa gücü kavramı AB ...

 • TEMAŞA-İ DÜNYA VE CEFAKÂR U CEFAKEŞ'TE GELENEKSEL FOLKLOR BİÇİMLERİ 

  Evangelinos Misailidis’in 1871-1872 yıllarında Yunan harfli Türkçe (Karamanlıca) olarak yazdığı Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş, bugüne kadar yapılan çalışmalarda genellikle O Polipathis (1839) adlı Yunanca romanın uyarlaması olarak ele alınmış ve özgünlüğü yeterince vurgulanmamıştır. Bu makalede; Temaşa-i Dünya’nın, Polipathis’te yer almayan Osmanlı edebiyatına özgü geleneksel folklor biçimleri içermesi nedeniyle özgün bir roman olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. ...