Now showing items 3475-3494 of 3535

 • X ve Y kuşaklarının işveren markası ve örgüt içi iletişimine yönelik algıları: Aile işletmesi örneği 

  Authors:Tükek, Ekin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  İşveren markası firmaların paydaşları tarafından nasıl algılandığının yanı sıra nasıl tecrübe ettikleriyle ilgilidir. İşveren markasının örgütsel iletişim boyutunda ele alınmasıyla sadece işverenin çalışanların gözünde oluşturduğu marka imajı ele alınmaz; çünkü firmanın çalışanlarına ve müşterilerine sunduğu deneyimle de ilgilenir. Bu çalışmanın amacı X ve Y kuşaklarının işveren markasına yönelik algıları arasında farklılık olup olmadığıdır. Kuşaklararası farkın olup olmadığı ayrıca demografik ...

 • Xıx. yüzyıl Osmanlı batı etkisinde resim sanatı eserlerinin korumanın tarihi belge değeri açısından incelenmesi 

  Authors:Çakaloz, Satberk Banu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  XIX. yy'da Tanzimat'ın ilanıyla temel paradigması belirginleşmeye başlayan Osmanlı modernleşmesi en verimli sonuçlarını eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar üzerinden almıştır. Osmanlı'da Tanzimat'la birlikte ivmelenen eğitim reformlarının tali bir sonucu Batı etkisinde resim sanatı öğrenim ve ilgisinin çoğulcu bir yapıya kavuşması olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı'da XIX. yy eğitim reformlarının bir uzantısı olarak gelişen yağlıboya resim sanatının 1880-1915 yılları arasında şekillenmiş ...

 • Yabanci bir dilde oyunculuk yapmak 

  Authors:Ulutas Sultan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez calismasinin amaci yabanci bir dilde oyunculuk yapmanin oyuncunun bedeni ve imgelemi uzerindeki etkilerini incelemektir. Louis Jouvet ve Valere Novarina’nin oyuncunun ikili dogasindan yola cikarak ortaya koyduklari yaklasimlari takip ederek oyuncunun bedeninin transformasyonu sirasinda ortaya cikabilecegini varsaydigimiz yabancilasma hissi bu calismanin cikis noktasidir. Bu noktadan hareketle oyuncunun “gercekten yabanci” oldugu meslegini baska bir dilde ve ulkede icra ettigi bir durumda ...

 • Yabanci sermayeli bankalarin Turk bankacilik sektorune girisi 

  Authors:Karacaoğlan, Çağlar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Gunumuzde hizla gelisen teknolojinin ve globallesmenin etkisiyle uluslararasi finansal piyasalar yeniden sekillenmistir.Kuresellesme olgusuyla birlikte 1980 sonrasinda bircok ulkede finansal liberalizasyon sureci yasanmaya baslamistir. Turkiye 24 Ocak 1980 istikrar kararlariyla beraber finansal liberalizasyon surecine dahil olmus ve 1989 yilinda istikrar kararlarinin devami niteliginde olan duzenlemelerle surec icinde hizla yol almaya baslamistir.

 • Yabancı sermayeli banka girişlerinin Türk bankacılık sektörü üzerine gelişimi ve etkileri 

  Authors:Ağma, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  1980'li yıllarda bankacılık sektörü bazı yapısal değişikliklere sahne olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinin tek pazar oluşturma çabaları ve buna bağlı olarak bankacılığın daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalması, bankaların karlılığını düşürücü bir etken olduğu için Avrupa'da bankalar birleşmeye yönelmişlerdir. Buna karşılık; ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerde ölçek ekonomisine ulaşma isteği banka birleşmelerinin ve satın almalarının ardında yatan ana sebep olmuştur. Birleşmelerin sayısındaki ...

 • Yabancı unsurlu sporcu sözleşmelerine uygulanacak hukuk 

  Authors:Şen, Erinç
  Publisher and Date:(2022-01)
  Çalışmamız yabancılık unsuru barındıran sporcu sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitini konu almaktadır. Özellikle, İş Kanunu’nun sporcuları dışlamasından dolayı sporcu sözleşmelerinin ve dolayısıyla sporcu-işveren ilişkilerinin vasıflandırılmasına dayalı olarak yaygın bir tartışma bulunmaktadır. Kanaatimizce sporcuların Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak hizmet sözleşmesiyle çalışan işçiler oldukları açıktır. Her ne kadar MÖHUK m. 27 ‘iş sözleşmeleri’ başlığını taşımakta ise de hizmet ...

 • "Yabancı" isimli uzun metraj sinema filmi projesi 

  Authors:Akyol, Ahmet Mahir
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  "Yabancı" isimli uzun metraj sinema film projesinin detaylı çözümlemesi. Yönetmenin içerik ve biçime dair görüşleri, senaryo yazımı , filmin sanatsal değerlendirmesi ve teknik anlamda prodüksyon şeması .

 • Yakın çekim farkındalığının oyuncunun performansı üzerine etkisini ölçümlemek 

  Authors:Acarel, Hande
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez kapsamında yakın çekim farkındalığının oyuncunun performansı üzerine etkisinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında gönüllü olarak sürece dahil olan oyuncuyla genel ve yakın plan çekimlerin uygulandığı 4 ayrı kayıt alınmıştır. Bu 4 kayıttan 2'sinde oyuncuya gerçekte çekilen plandan farklı bir plan çekileceği beyan edilmiştir. Oyuncuya; 1.Genel plan çekim alınacağı belirtilmiş ancak gerçekte yakın plan çekim gerçekleştirilmiştir. 2.Yakın plan alınacağı beyan edilmiş ancak ...

 • Yakın dönem Türk sinemasında varoşculuk ve yabancılaşma 

  Authors:Nas, İrem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  20. yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma sorununun, incelenecek yakın dönem Türk sineması örneklerinde varoluşçu felsefe açısından nasıl yorumlandığı, ne şekilde kurgulandığı ve akımın yabancılaşmayı gösterme bağlamında etkilerinin son dönemde yoğunluk kazanmasının nedenlerini ortaya koymak çalışmamın amacı olacaktır. Tez çalışmasının birinci bölümünde kavram olarak varoluşçuluk ve varoluşçu felsefe akımı içindeki yabancılaşma tanımlarına değinilecek, ikinci bölümde ...

 • Yapi malikinin sorumlulugu 

  Authors:Karanfil, Sinan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Yapi malikinin sorumlulugu 6098 Sayili Turk Borclar Kanunu’nun 69. Maddesinde hukum altina alinmis bir kusursuz sorumluluktur. Ýlgili maddeye gore bina veya diger yapi eserinin yapim bozuklugu ya da bakim eksikligi sebebiyle meydana gelen zararlardan yapinin maliki sorumlu tutulur. Ýntifa ve oturma hakki sahipleri ise yapinin sadece bakim eksikliginden kaynaklanan zararlarindan dolayi malikle birlikte muteselsil olarak sorumlu tutulur. Yapi malikinin sorumlulugunun dogmasi icin bir takim sartlarin ...

 • Yaratıcı ekonomiler bağlamında ortak çalışma alanlarının gelişimi, 21.yy'da iş ve çalışma hayatına etkisi: İstanbul örneği 

  Authors:Cetiz, Fatih
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Yaratici endustri disiplinlerinde calisanlarin yaratici disiplinlerin kendine ozgu is yapma ve uygulama bicimleri ile birlikte ozellikle gelisen ve degisen calisma sartlarina bagli olarak yeni calisma alanlarina olan ihtiyaclari olusmustur. Bu ihtiyac dogrultusunda Richard Florida ve ekibi tarafindan yaratici olarak endekslenen sehirlerden birisi olan Ýstanbul’da gelisen ortak calisma alanlari yaratici endustriler baglaminda incelenmistir. Yaratici endustrilerin icinde bulunan yaratici sinif ve ...

 • YASAL BELİRSİZLİK: EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(2018)
  Kök hücre tipleri arasında yer alan embriyonik kök hücreler, her çeşit hücre ve dokuya dönüşebilme kapasitesi nedeniyle doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında önemle üstünde durulan kök hücre grubudur. Özellikle insan embriyonik kök hücreleri; yeni ilaç tasarımı deneylerinde, ilaç toksisitelerinin araştırılmasında ve erken embriyonik gelişim çalışmalarında model olabilecek hücrelerdir. Bununla birlikte, insan embriyonik kök hücre çalışmaları canlı embriyoların kullanımını gerektirdiğinden, ...

 • Yaşam kullanım kılavuzu 

  Authors:İnce, Ümit
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Yaşam Kullanım Kılavuzu filmi, günümüz insanının yaşamını sürdürebilmesi için günlük hayatta yaptığı tekrarları ve ''Modern hayat'' diye tabir edilen tüketim odaklı yaşam tarzını konu alır. Filmde teknolojinin ve şehir hayatının, insan üzerindeki yıpratıcı etkilerine dikkat çekebilmek hedeflenmiştir. Kurmaca bir karakter üzerinden, eleştirel bir yaklaşım ve ritmik bir kurgu ile ilerleyen film, oluşturmaya çalıştığı yeni gerçeklikte izleyicinin kendisine dayatılan yaşam şeklini sorgulamasını amaçlar. ...

 • YAŞAMA HAKKI KAPSAMINDA YAŞAMIN BAŞLANGICI 

  Yaşama hakkı bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin başında gelmektedir. Öyle ki bu hakkın güvence altına alınmadığı sistemlerde diğer hakların tanınmasının ve güvence altına alınmasının bir anlamı olmayacaktır. Bu bağlamda, yaşama hakkının ne zaman başladığının tespit edilmesi de hukuksal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma temel olarak embriyo veya cenin yaşama hakkının öznesi midir sorusuna ulusal ve uluslararası belgeler ışığında cevap arayacaktır.

 • Yatirimcilari koruma fonu ozelinde yatirimci tazmin sistemimiz ve Avrupa Birligi yatirimci tazmin sistemine uyum cercevesinde yapilmasi gerekenler 

  Authors:Bülbül, Özgur
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2007)
  Yatrmclar Koruma Fonu, Sermaye Piyasas Kanununa 15.12.1999 tarih ve 4487 sayl Kanun'un 23. maddesi ile eklenen 46/A maddesi ile, Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan hakknda tedrici tasfiye veya iflas karar verilen arac kurumlarn ve Bankalar Kanunu hükümleri sakl kalmak kaydyla Bakanlar Kurulu Kararyla faaliyetleri durdurulan SPKn'nun 50'nci maddesi (a) bendi hükmü kapsamndaki bankalarn, yaptklar sermaye piyasas faaliyetleri nedeniyle mü/terilerine kar/ hisse senedi i/lemlerinden do0an nakit ödeme ve ...

 • Yatırım fonları performansı klasik performans ölçümleri ve DEA analizi 

  Authors:Pehlivan, Ebru
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada 2000-2006 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren A ve B Tipi yatırım fonlarının etkinlikleri, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM) temelli performans ölçüm yöntemleri ( Sharpe, Jensen ve Treynor endeksleri ) ve Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. CAPM temelli ölçümler Markowitz portföy teorisini temel almaktadır. Veri Zarflama Analizi ise, çok sayıda girdi ve çıktı olmasından dolayı organizasyonel karar ...

 • Yazilim sektorunde proje yonetimi 

  Authors:Kır, Ertürk
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2007)
  Degisen ve gelisen teknoloji mal ve hizmet uretiminde rekabeti artirmis isletmeleri uretimde bu gelisime ayak uydurmaya yoneltmistir. Bu anlamda isletmeler projelerini gerceklestirmede Gantt CPM ve PERT gibi bilimsel proje yonetimi tekniklerini kullanmaya baslamistir. Projeyi baslangic ve bitis zamani belirlenmis bir amac dogrultusunda yazili hale getirilmis butce ve zaman kisitiyla tanimlanmis gecici ve her biri birbirinden farkli is aktivitesi olarak proje yonetimini ise belirli amac ve hedeflere ...

 • Yazılım geliştirme takımlarında adalet algısı ve proje başarısına etkileri 

  Authors:Yılmaz, Ali Rıza
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Günümüzde işletmeler teknolojideki ilerlemelere karşı hızlıca cevap verebilecek esnek bir örgüt yapısı kurmak, daha etkin ve verimli olabilmek, maliyetleri düşürürken performansı arttırabilmek ve çalışanların yeteneklerinden maksimum düzeyde yararlanabilmek amacıyla takım temelli organizasyon biçimlerini kullanmaktadırlar.Takımlar sayesinde bireylerin kişisel tecrübeleri ve yetenekleri birleştirilerek pozitif bir sinerji yaratılır ve oluşan bu sinerji ile takımda bireysel başarıların toplamından ...