Now showing items 1-1 of 1

  • Taylor modelinin Türkiye'ye uygulanması 

    Authors:Çimenser, Serdar Can
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
    Önemi ekonomiler üzerinde her geçen dönem artan Merkez Bankaları ve uyguladıkları para politikaları akademik çalışmaların vazgeçilmez konularından olmuştur. Para politikası araçlarının daha etkin kullanılması ve ekonomik istikrarı sağlaması için akademik çalışmalar daha da önem taşımaktadır. Son dönemlerde akademik çalışmalarda kurala dayalı ve takdire dayalı para politikası üzerine durulmaktadır. Kurala dayalı para politikası kurallarından biri olan ve John Taylor tarafından 1993 yılında ortaya ...