Now showing items 1-1 of 1

  • Hekimin sır saklama ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin hukuki ve etik sorunlar 

    Authors:Çuhacı, E. Lara Su
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
    Hekimin meslek etik kuralları ve insani ilkeler çerçevesinde hem hastasına hem devlete karşı yerine getirmekle bağlı olduğu birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler arasında bulunan sır saklama yükümlülüğü hastanın mahremiyet alanına yönelik, hem bedensel hem de manevi bir koruma sağlamaktadır. Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ile bazı özel bilgilerini paylaşabilir. Kişilerin sağlık bilgileri hassas veri sayılır ve tedavi süresi boyunca edinilen ...