Now showing items 1-1 of 1

  • Bir yönetmenlik uygulaması olarak kesintisiz eylem çizgilerinin oyuncularla birlikte oluşturulması 

    Authors:Özden, Zeynep
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Oyuncu, yönetmen, kuramcı Konstantin Stanislavski'nin ortaya attığı "kesintisiz eylem çizgisi" kavramı oyunun üstün görevine karakterlerin izlediği yoldur. Bu tezde yönetmen pozisyonundaki kişinin bu yolu oyuncuların kendi kararlarıyla şekillendirdikleri bir sonuca nasıl ulaşılabileceği üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak adına yönetmenin tiyatronun olmazsa olmaz unsuru olan oyuncu ile kuracağı ilişki merkezinde bir öneri geliştirilmiştir. Konstantin Stanislavski yarattığı oyunculuk ...