Now showing items 1-1 of 1

  • Nüfuz pazarlaması sözleşmeleri / Influencer marketing contracts 

    Authors:Özel, Merve
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
    Teknolojinin ve buna bağlı olarak insan alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, günlük yaşamımızın birçok alanında değişimler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Sözgelimi artık geleneksel medya araçları hayatımızdaki yerini kısmen korumakla birlikte yeni medya araçlarının ortaya çıktığı görülmektedir. İnsanlık olarak, çevreyle yazılı, görsel ve/veya sesli iletişim kurma, haber okuma / izleme ya da çalıştığımız işlerin bir kısmını söz konusu yeni medya araçlarıyla veya bu araçların yardımıyla ...