Now showing items 1-1 of 1

  • Yakın çekim farkındalığının oyuncunun performansı üzerine etkisini ölçümlemek 

    Authors:Acarel, Hande
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Bu tez kapsamında yakın çekim farkındalığının oyuncunun performansı üzerine etkisinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında gönüllü olarak sürece dahil olan oyuncuyla genel ve yakın plan çekimlerin uygulandığı 4 ayrı kayıt alınmıştır. Bu 4 kayıttan 2'sinde oyuncuya gerçekte çekilen plandan farklı bir plan çekileceği beyan edilmiştir. Oyuncuya; 1.Genel plan çekim alınacağı belirtilmiş ancak gerçekte yakın plan çekim gerçekleştirilmiştir. 2.Yakın plan alınacağı beyan edilmiş ancak ...