Now showing items 1-1 of 1

  • Tedarik zincirinde toplam kalite yönetimi 

    Authors:Ada, Ece
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Günümüzde artan rekabet koşullarında firmalar bir yandan pazar paylarını arttırmaya çalışırken diğer bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedirler. Bu yüzden potansiyel müşterilere gereken zamanda gereken ürünleri gereken şekilde ulaştırmak gerekirken, bir yandan da bunu gerçekleştirmek için tedarikçilerle etkin bir şekilde çalışarak gereken hammadde veya malzemeyi gereken zamanda en düşük maliyetle tedarik etmekyönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sistemin günümüzün devasa ...