Now showing items 1-1 of 1

  • Küçük ve orta boy işletmelerde ihracata yönelik teşvikler 

    Authors:Adalı, İsmail
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Globalleşen dünyamızda tüm ülkeler bir diğerinin ihraç pazarı haline gelmektedir. Dünya ekonomisi daha entegre olurken, yerel standartlar yerini küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin de uymak zorunda olduğu uluslar arası standartlara bırakmakta ve ülke sermayesinin tabana yayılmasında, yeni ürünler geliştirilmesinde, yeni iş imkanları oluşturulmasında dışa açık büyümeyi gerçekleştirmesinde lokomotif güç olarak görülmektedir. Küçük ve orta boy işletmelerin ekonomi içinde bu kadar önemli olmasının ...