Now showing items 1-1 of 1

  • Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin raporlanması 

    Authors:Akdağ, Murat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Film ve Drama Yüksek Lisans Programında Yapımcılık eğitimi gören Murat Akdağ tarafından hazırlanan bu tez projesi ile `Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin Raporlanması' hedef alınmıştır. Bu çalışma, Bir uzun metraj sinema filminin amaç, konu, kapsam, olay örgüsü/dramaturgi ve perspektif gibi teorik boyutlarını içeren, Sinopsis, Kast, Bütçe ve Fizibilite kalemlerinin bulunduğu pratik olarak hazırlanmış dosyanın somut sunumudur.