Now showing items 1-1 of 1

  • Tayfun Pirselimoğlu filmlerinde kadın temsili ve Saç filminde abject 

    Authors:Arpa, Berçem Gül
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Tayfun Pirselimoğlu, Yeni Türkiye Sineması'nda yer alan bir yönetmendir. Yeni Türkiye Sineması'nın ilgilendiği en önemli alanlardan biri de kadın temsilleridir. Tayfun Pirselimoğlu da filmlerinde kadını toplumda bastırılan, dışlanan ve yok sayılan bir kesim olarak temsil eder. Tayfun Pirselimoğlu'nun ölüm ve vicdan üçlemesi olan Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010) ile Ben O Değilim (2014) filmlerindeki kadın karakterler ataerkil düzende varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Kadının toplumsal konumu ...