Now showing items 1-1 of 1

  • Nur-u Osmaniye Külliyesi tarihsel belgeler ışığında külliyenin yapım süreci 

    Authors:Başbaydar, Filiz
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Sultan Mahmud I'in saltanatı sırasında yapımına başlanıp, padişahın vefatıyla yerine geçen kardeşi Sultan Osman III tarafından tamamlatılan Nur-u Osmaniye külliyesi dahilindeki yapıların mimarlık ve sanat tarihi açısından, tarihsel belgeler yardımıyla incelendiği çalışmada, daha önce farklı araştırmacılar tarafından çalışıldığını bildiğimiz, TOEM ilavesi olarak yayınlanan Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesi dışında, Topkapı Sarayı Arşivi'nde yapılan araştırma neticesinde ulaşılan belgelerin ...