Now showing items 1-1 of 1

  • Türk rekabet hukukunda hakim durumun kötüye kullanılması 

    Authors:Balta, İdil
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Bu tez, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durum ve ilgili temel kavramlar ile bu durumun kötüye kullanıldığı hallerini incelemektedir. Rekabet kanunları, devletin ekonomiye serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla müdahale aracıdır. Hem liberal ekonomik sistemin benimsenmesinin yarattığı bir ihtiyaç hem de Avrupa Birliğine üyelik hedefi doğrultusunda verilen taahhütlerin bir neticesi olarak, 13 Aralık 1994 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması ...