Now showing items 1-1 of 1

  • Tasarımasal: Masal kitabına yeni bir yorum 

    Authors:Batmanoğlu, N. Gül
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu tez çalışması, yazar Ahmet Ümit'in Masal Masal İçinde isimli masalkitabı için Tasarımasal olarak adlandırılmış yeni bir kitap yorumuaraştırma ve uygulamasıdır. Bu yorum kitap sanatı ürünlerinden ilham alan,kitap okurunu masalın içeriğine göre tasarlanmış form ile kurulanetkileşim ile katılımcıya dönüştüren ve katılımcının deneyimleriyleçağdaş sanat boyutu da olan yeni bir masal kitabı yorumudur. Yazılırapor ve görsel uygulamadan oluşur. Yazılı rapor; ön araştırma ve görseluygulamanın tasarlama ...