Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de işsizlik sorununun çözümlenmesinde uygulanan ekonomi politikalarının analizi 

    Authors:Bekiroğlu, Cemil
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    İşsizlik sorunu Türkiye'de de giderek büyüyen bir problem haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin uyguladığı genel ekonomi politikaları içerisinde, istihdam veişsizlik sorununun çözümlenmesinde daha dikkatli ve etraflıca politikaların üretilmesive uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekonomikbüyüme rakamlarındaki iyileşmelerin, işsizlik oranlarına olumlu yansıması görülmemiştir. Bu olumsuzluklardan yola çıkarak, Türkiye'deki işgücü piyasasının ve işsizliğin özellikleri çeşitli göstergeleryardımıyla ...