Now showing items 1-1 of 1

  • Telekomünikasyon sektöründe hakim durum kavramı ve hakim durumun kötüye kullanılması 

    Authors:Beyoğlu, Berrin Özge
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu çalışmada, hızla gelişmekte olan telekomünikasyon sektörü açısından sektörde hakim durumda bulunan işletmelerin rekabet ve telekomünikasyon hukuku açısından hakim durumda olmaları ve bu durumun kötüye kullanıldığı haller incelenmiş olmakla birlikte, hakim durum kavramı ve bu kavramla ilişkili olan diğer kavramlar rekabet ve telekomünikasyon hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Telekomünikasyon sektörü açısından üzerinde önemle durulması gereken bir kavram olan etkin piyasa gücü kavramı AB ...