Now showing items 1-1 of 1

  • Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki boyutu 

    Authors:Bozkurt, Habip
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Küreselleşen dünyada, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak bireylerin kişisel verileri, hukuka uygun ya da aykırı şekilde dijital ortama aktarılarak erişime açılmış olup, bu durum veri güvenliği tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Özellikle, II. Dünya Savaşı öncesi yükselen totaliter rejimlerin kişisel veri güvenliğinin aleyhindeki girişimlerinin varabileceği noktayı milyonlarca hayatla tecrübe etmiş Avrupa'da ilgili hak, birçok düzenleme ile koruma altına alınmıştır. ...