Now showing items 1-1 of 1

  • Avrupa Birliği'nin bilgi toplumuna girişi 

    Authors:Cılız, Ali
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Bu tez, Avrupa Birliği'nin Bilgi Teknolojisi'ne giriş evresini kapsamaktadır. Bilgi Toplumu'nun oluşumunu sağlayan gelişme ve kavramlarla ilgili gözlemler değerlendirilmiştir.Bilgi ve İletişim Teknolojisi'nde büyük ilerleme kaydedilmesi özellikle 20. yy'ın sonları itibariyle en önemli gelişmelerden biri olarak görülmektedir. Bilgisayar, internet, video oyunları, cep telefonu, elektronik bankacılık ve uydu dijital sistemler gibi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin inovasyonu sonucu oluşan cihazlar ...