Now showing items 1-1 of 1

  • Oyuncu nefesi: Nefes alırken merkezi dinlemenin oyuncu üzerindeki dönüştürücü etkisi 

    Authors:Cireli, Doğanay
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Oyuncunun merkez bölgesine istemli alınan nefesin etkisiyle, bedeni dinlemesinin artacağı, tensel duyarlılığın gelişeceği ve oyunculuğuna katkı sağlayacağından hareketle; oyuncunun merkez bölgesi ile nefes arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlanmaktadır. Merkez bölgesi olarak ifade edilen bölgenin solunum sistemiyle olan bağlantısı; modern tıbbın günümüzde bilinen verileri ve alternatif tıbbın öngördükleriyle açıklanırken, bu bölgenin nefes ile ilişkisinde imgelem ve hayal gücünün etkisi araştırılır. ...