Now showing items 1-1 of 1

  • Bir iletişim süreci olarak beden teknoloji etkileşimi 

    Authors:Dönmez, Ayça
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Bu projede bedenin teknoloji ile olan etkileşim sürecinde, içinde bulunduğu mekana dair cevaplandırmaya çalıştığı sorular ve cevapları üzerinden nasıl bir iletişim sürecine girdiği, açıklanmaya çalışılacaktır. Bu noktadan hareketle bedenin kılavuzluğundan faydalanan teknolojilerin sanatla olan ilişkisine değinilecek ve sanatsal platformda bedenin sınırlarının ne olduğuna dair cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Beden teknoloji etkileşimi sonucu ortaya çıkan sanat yapıtlarının yarattığı etkinin; ...