Now showing items 1-1 of 1

  • Mülkiyet hakkı kapsamında kentsel dönüşüm kavramı 

    Authors:Derindere, Ahmet Melik
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'deki planlama ortamında da kentsel dönüşüm kavramı üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kentsel sorunlara çözüm bulmak için değişime uğrayan bir bölgenin fiziksel, ekonomik, sosyal ve ekolojik koşullarına kesin çözüm sağlamaya çalışan detaylı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada genel olarak mülkiyet hakkı kavramı, mülkiyet güvencesi ve mülkiyetin korunması ile ilgili düzenlemeler ile kentsel ...