Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları sorunu 

    Authors:Dikmen, Hüseyin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermayekaynağıdır. Bu yatırımlar sermaye sağlamanın yanında ekonomik büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, yönetim ve pazarlama bilgisinin ülkeye transferini gerçekleştirir. Yabancı yatırımcılar bir ülkeye yatırım kararı alırken birçok kriteri değerlendirerek yer seçimi kararında bulunurlar. Bu kriterler bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye giri.i karırı ve dolayısıyla miktarını ...