Now showing items 1-1 of 1

  • Samuel Beckett`in Mutlu Günler adlı oyunundaki Winnie rolüne çalışma süreci 

    Authors:Doğan, Burcu
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu tezde, Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Burcu Doğan tarafından Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.