Now showing items 1-1 of 1

  • İz adlı kısa film çalışmasının yaratım süreci 

    Authors:Gökbayrak, Simge
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik odak alanlı eğitim gören Simge Gökbayrak'ın ?İz? adlı kısa filmi çekme süreci ele alınmıştır. Filmde 'haber alma' durumu üzerinden kitle iletişim araçlarının günümüz toplumuna etkisi duyarsızlaşma, alışma ve Baudlliard'ın Simülasyon Kavramı ve kitle iletişm araçlarına bakışı bağlamında değerlendirilecektir.