Now showing items 1-1 of 1

  • Kentel yenileme alanlarında kentsel arkeoloji kavramının tarihi yarımada özelinde incelenmesi 

    Authors:Gönüler, Ayşe Pınar
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Kentsel yenileme ve kentsel arkeoloji kavramları literatüre II. Dünya Savaşı'ndan sonra girmiştir.II. Dünya Savaşı nedeniyle tahrip olmuş tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırılması için fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel konuların ele alındığı geniş kapsamlı projelerin üretildiği kentsel yenileme çalışmaları yapılmıştır.Kentsel yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkan kültürel miras kalıntılarının araştırılması ve belgelenmesi için Avrupa ve Amerika'da kentsel arkeoloji çalışmaları ...