Now showing items 1-1 of 1

  • KSS kapsamında yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları : bilim ilaç üzerine bir araştırma 

    Authors:Güler, Aysun Şenkal
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Bu tez çalışmasında; kurumların önemli paydaşlarından biri olan çalışanlar ile kurumsal itibar ilişkisine değinişmiş, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının özellikle çalışanlara yönelik nitelikte olması açısından iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan uygulamalar ele alınmıştır. Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalara örnek oluşturması açısından Bilim İlaç'ta uygulama yapılmıştır. Çalışmada çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan KSS uygulamalarının çalışan bağlılığı ...