Now showing items 1-1 of 1

  • Agnès Varda and Essay film / Agnès Varda ve Deneme film 

    Authors:Kaplama, Aslıhan Zeynep
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
    Bu tez çalışmasında deneme film formunu Agnès Varda sineması üzerinden inceledim. Varda'nın deneme film pratiklerini incelerken, deneme filmin çeşitli tanımlarını ve özelliklerini tartıştım. Deneme film, klasik anlatı yapılarının sınırlarını aşarak, belgesel ya da kurmaca sinemanın dışına çıkar. Bu bağlamda, deneme film formunu, belgesel film alanına dahil etmek yerine bağımsız bir form olarak ele aldım. Varda'nın deneme film pratiklerini, kaynağını edebi denemeden alan, görsel ve sözel olanı ...