Now showing items 1-1 of 1

  • Tarımsal işletmelerin finansmanı ve Türkiye örneği 

    Authors:Kazancı, Miraç
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Tarım sektörü, bir ülkenin gıda ambarı olmakla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın itici gücü olarakta ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü açısından, tarımsal işletmelerin finansman sorunlarını çözerek bu işletmelerin gelişimi sektörün büyümesi ve istihdamı açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı tarımsal sektörü ve bu kapsamda tarımsal işletmeler hakkında detaylı bilgiler vererek daha sonra tarımsal işletmelerin kredi uygulamalarına yönelik bankalar ...