Now showing items 1-1 of 1

  • Victor Erice sinemasında film deneyimi / Film experience in Victor Erice cinema 

    Authors:Kurnalı, Mesude Samur
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Bu çalışma Victor Erice sinemasını film fenomenolojisinin kavramlarıyla analiz etmektedir. Victor Erice filmleri hem anlatısal düzeyde hem de seyirci-film ilişkisinde modern felsefenin özne-nesne hiyerarşisini yıkacak estetik bir dil kullanır. Çalışmada film biçiminin kendine özgü bir algıya ve öznelliğe sahip olduğunu göstermek için film fenomenolojisindeki film-özne kavramı kullanılmıştır. Film-öznenin Victor Erice filmlerinde karakterler, nesneler ve manzaralar aracılığıyla kendini gösterdiği ...