Now showing items 1-1 of 1

  • Avrupa güvenlik ve savunma politikasının gelişimi ve genişleme sürecinde Transatlantik etkisi 

    Authors:Mantar, İsmail
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu tez çalışmasında Avrupa güvenlik ve savunma kimliği politikasının gelişim süreci ve ABD nin bu sürece etkileri üzerinde durulmuştur.Avrupa birliği bütünleşme süreci içerisinde ele alınan en sancılı konu ?siyasi bütünleşme? olmuştur. Maastrich anlaşması ile oluşturulan ortak dış politika ve güvenlik politikası (AGSP) başlıklı uygulaması Avrupa'nın hem dış politika hem de güvenlik alanında atmış olduğu en önemli adımdır. Bu noktadan hareketle tezimizde genel olarak güvenlik kavramının taşıdığı ...