Now showing items 1-1 of 1

  • Oksidatif stresin glioma hücrelerine etkisi 

    Authors:Massoumilari, Şirin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
    Apoptoz veya programlı hücre ölümü, gelişim, olgunlaşma ve homeostasis ile ilişkili genetik olarak kontrol edilen bir mekanizmadır. H202, değişik hücre tiplerinde oksidatif stres oluşturarak apoptozu indükler. Çalışmamızın amacı, C6 glioma hücrelerinde H2O2 ile oksidatif stres oluşturup, hücrelerdeki etkilerini araştırmaktır. C6 glioma hücrelerine farklı doz ve sürelerde H2O2 uygulanıp programlı hücre ölümünün tipik belirtilerinden DNA fragmantasyonunu gösteren merdiven yapısı agaroz jel elektroforezi ...