Now showing items 1-1 of 1

  • Gümrük birliği sonrası Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya'nın önemi, ekonomi-politik bir analiz, 1996-2005 

    Authors:Okur, İbrahim
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
    Hazırlanan bu çalışma, Gümrük Birliği sonrası Türkiye’nin Avrupa Birliği serüvenini, müzakerelerin başlamasına kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu tez giriş ve sonuç bölümleri haricinde üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürürlüğe konması, bu kapsamda yapılanlar ve sonuçlarıyla birlikte Helsinki Zirvesi’ne kadar olanlar anlatılmıştır. İkinci bölümde, Helsinki Zirvesi’nde üye adaylığı statüsünün kazanılmasından sonra, 2002 Kopenhag Zirvesi’ne kadar ...